Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 121/09 - Wyrok NSA z 2010-01-19

naruszenie wymogów art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.) i dlatego nałożył na zarządcę obiektu budowlanego opłaty...
, że podmiotem obowiązanym do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych z mocy art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest właściciel lub zarządca...

VII SA/Wa 289/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

(Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 ze zm.), w zw. z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) oraz przepisami § 323 i nast...
. 12 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz § 323 i nast...

II SA/Ke 537/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-11-28

, dobudowanego do budynku mieszkalnego przy ul. [...] 2 w [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lica 1994r. - Prawo budowlane (Dz...
i 3 ustawy Prawo budowlane z 1974r. w związku z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z 1994r., udzielił R. S. pozwolenia na użytkowanie budynku gospodarczego wraz...

II OW 56/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.). Decyzją z dnia [...] marca 2016 r. SKO w O. uchyliło decyzję Burmistrza Miasta G. i przekazało...
. 1 a ustawy - Prawo budowlane. We wniosku o rozstrzygnięcie sporu, Burmistrz Miasta G. wskazał następnie, iż z art. 84 ust. 1 oraz art. 84 a ust. 1 ustawy - Prawo...

III SA/Gd 302/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-09

warunków higienicznych i zdrowotnych co stanowi naruszenie wymogów art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm) i dlatego...
1994r. Prawo budowlane jest właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej...

III SA/Gd 268/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-22

i zdrowotnych, co stanowi naruszenie wymogów art. 5 ust.1 pkt 1 lit. d i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623...
i - brak ustalenia, że odwołujący się jest zarządcą przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów art. 61 ustawy - Prawo budowlane., Decyzją z dnia 19 kwietnia 2011 r...

III SA/Gd 274/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-22

i zdrowotnych, co stanowi naruszenie wymogów art. 5 ust.1 pkt 1 lit. d i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz...
i - brak ustalenia, że odwołujący się jest zarządcą przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów art. 61 ustawy - Prawo budowlane., Decyzją z dnia 20 kwietnia 2011...

III SA/Gd 273/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-22

higienicznych i zdrowotnych, co stanowi naruszenie wymogów art. 5 ust.1 pkt.1 lit. d i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r...
opłatą i - brak ustalenia, że odwołujący się jest zarządcą przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów art. 61 ustawy - Prawo budowlane., Decyzją z dnia 20...

III SA/Kr 1080/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-27

Inspekcji Sanitarnej w związku z art. 61 ustawy Prawo budowlane oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat...
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym art. 22 ust 1 tejże ustawy. Jednakże w myśl art. 1 Prawa budowlanego ustawa ta normuje działalność obejmującą...

III SA/Gd 272/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-22

i zdrowotnych, co stanowi naruszenie wymogów art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. d i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm...
, że odwołujący się jest zarządcą przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów art. 61 ustawy - Prawo budowlane., Decyzją z dnia 20 kwietnia 2011 r. nr [...] Państwowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100