Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 682/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-26

odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego. Ich dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia to 0,2 Mg/m² utwardzanej powierzchni. Odwołująca...
przepisów odrębnych, w tym Prawa budowlanego i Prawa wodnego. Kolegium uznało, że powyższa regulacja prawna nie znajduje z kilku powodów zastosowania do sytuacji faktycznej...

II OSK 1860/08 - Wyrok NSA z 2009-12-01

górniczego jest budową, chociaż nie podlegającą przepisom ustawy - Prawo budowlane. W odwołaniu wskazano również, że nie ma żadnych przesłanek do wnioskowania, iż cele...
budowlane w rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody to tylko cele budowlane podlegające regulacjom ustawy - Prawo budowlane, bowiem we wskazanym przepisie...

II SA/Kr 2427/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-07-31

podanych w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego, a to m.in. kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, z tym że organ...
może żądać jedynie tych opinii, które są wymagane przepisami szczególnymi /art. 33 ust. 2 prawa budowlanego/, a także tych, których uzyskanie wynika bezpośrednio...

II OSK 172/16 - Wyrok NSA z 2017-02-21

treści, w których zaskarżonej decyzji zarzuciły naruszenie:, - art. 49 ust. 4a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w znowelizowanym brzmieniu, poprzez...
- w świetle art. 49 ust. 4a ustawy z 7 lipca Prawo budowlane, sporządzonej przez r. pr. M.B. na wskazaną w treści skargi okoliczność, wskazując, że dowód...

II SA/Gd 748/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-20

obiektu budowlanego. W związku z tym SKO wskazało na przepisy Prawa budowlanego regulujące zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w tym na przepis (art. 71 ust. 7...
odpadów złożył on 2 kwietnia 2007 r. Z tego wywiedziono, że w świetle art. 71 ust. 7 Prawa budowlanego brak było możliwości przeprowadzenia postępowania polegającego...

II OSK 305/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

z dnia 2.06.2014 r. skarżąca wskazała art. 66 Prawa budowlanego. Organ wskazał, że ewentualne wibracje klimatyzatora pokojowego podwieszonego do stropu w pomieszczeniu...
ustawy - Prawo budowlane. Ponadto, organ wskazał, iż występowanie wskazanych usterek należy usunąć w ramach działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej, a montaż...

II SA/Kr 432/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-09

na wznowienie robót budowlanych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.)., Dla przedmiotowego...
systemowej i celowościowej, tak aby wydobyć rzeczywiste znaczenie normy prawnej.' Zatem jeśli ustawodawca, na gruncie przepisów Ustawy Prawo budowlane tj. art. 49 ust. 4 pkt...

II OSK 2969/14 - Wyrok NSA z 2016-09-29

budowlane (Dz.U. z 2010. nr 243 poz. 1623, ze zm. - dalej jako 'Prawo budowlane') ze względu na tożsamość pojęć w obu tych aktach. Fundacja powołała się na uzasadnienie ustawy...
o systemie handlu wskazujące na odniesienie do Prawa budowlanego. Ponadto Fundacja wskazała, że do obiektów budowlanych zastosowanie ma definicja 'robót budowlanych...

II SA/Kr 1550/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-29

[...] (działka nr [...]) w rejonie działek nr [...] i nr [...] położonych w Z., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Z. w dniu 27 marca 2015 r. na podstawie art. 81c ust. 2 Prawa...
. zm.), art. 81c ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 83 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) uchylił zaskarżone...

II OSK 2757/14 - Wyrok NSA z 2016-07-12

przygotowawcze' oraz 'teren budowy' należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010. nr 243 poz. 1623, ze zm. - dalej jako 'Prawo budowlane...
') ze względu na tożsamość pojęć w obu tych aktach. Fundacja powołała się na uzasadnienie ustawy o systemie handlu wskazujące na odniesienie do Prawa budowlanego. Ponadto...
1   Następne >   +2   +5   +10   100