Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

od podatku od nieruchomości zostały budynki położone na terenie ogródków działkowych nie przekraczające norm powierzchni przewidzianych dla altan w przepisach prawa budowlanego...
. Opodatkowaniu podlega zatem obiekt wybudowany na działce Rodzinnego Ogrodu Działkowego w sposób niezgodny z art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego (przekraczający...

I OSK 1982/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

, gdyż jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego., Dane osobowe skarżącej...
Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim., W uzasadnieniu decyzji, organ podał, że zdarzenie, które miało miejsce z domniemywanym ujawnieniem danych osobowych skarżącej...

I OSK 2713/14 - Wyrok NSA z 2015-12-09

jej danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...], nie jest niezgodna z prawem, w punkcie wyjścia wskazać należy, iż w świetle art. 18 ust. 1...
, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi B.U. na przetwarzanie jej danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...], decyzją z dnia...

II SA/Wa 2710/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-18

obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
. U. na przetwarzanie jej danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w A., w dniu [...] maja 2011 r. wydał decyzję nr [...], którą odmówił uwzględnienia wniosku...

II SA/Wa 507/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...
. U. na przetwarzanie jej danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w A., w dniu [...] maja 2011 r. wydał decyzję nr [...], którą odmówił uwzględnienia wniosku...

I OSK 2567/17 - Wyrok NSA z 2019-08-27

podkreślono, że treścią obowiązku wynikającego z art. 105 ust. 4 i art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego nie jest jedynie weryfikacja zdolności kredytowej, ale weryfikacja...
w związku z art. 105 ust. 4 Prawa bankowego i dla legalności tego udostępnienia zgoda M. S. nie była wymagana. Art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, na którą powołuje...

II SA/Wa 1588/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-25

), sporządzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (zwany dalej 'GINB'), zawierających Jej dane osobowe, przetwarzane od 2006r., w związku ze skargami Skarżącej...
na decyzje podległych GINB organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w woj. [...]., Skarżąca wskazała, że po kilku latach próśb o wydanie...

II SA/Wa 324/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-12

. w przedmiocie udostępnienia jego danych osobowych przez P. S.A. z siedzibą w W. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w R., W uzasadnieniu decyzji organ podał, że Z. C...
Budowlanego w R. Skarżący twierdził, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w R. wykorzystał tę opinię, zawierającą jego dane osobowe, nie sporządzając własnej ekspertyzy...

I OSK 544/08 - Wyrok NSA z 2009-02-26

jego danych osobowych przez [...]S.A. z siedzibą w W. przy al. [...] ([...] S.A. w P. Filia w L.) Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Rawiczu. Zdaniem skarżącego...
, opinia rzeczoznawcy wykonana na zlecenie [...] S.A. dotycząca zawilgocenia ścian jego mieszkania, została przekazana Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w R...

II SA/Wa 1945/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

dokumentów: kserokopii aktu notarialnego Repertorium [...] Nr [...] z [...] maja 2019 r. oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych z [...] czerwca 2019 r...
(Prezydentowi Miasta [...]) kserokopię aktu notarialnego Repertorium [...] Nr [...] z [...] maja 2019 r. oraz informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych...
1   Następne >   +2   4