Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 1992/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-18

podniosła, iż według jej wiedzy konkubent w latach 1992 - 1997 oraz 1997 - 2004 pracował w zakładach prywatnych: 1) Zakładzie Budowlanym B. I. w Z., 2) Zakładzie Murarsko...
- Tynkarskim C. B. w T., 3) Zakładzie Budowlanym 'D.' D. B. w K., 4) Zakładzie Remontowo - Budowlanym K. B. w Z.. Po dodania okresu zatrudnienia w podanych zakładach...

II SA/Wa 1185/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-03

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi U. K. na decyzję Prezesa Zakładu...
sądowych, 2. odmówić ustanowienia radcy prawnego, 3. odmówić ustanowienia adwokata. U. K. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia, od kosztów sądowych...

II SA/Wa 1185/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-17

wniosku U. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi U. K. na decyzję Prezesa...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata, w sprawie z jej skargi decyzję Prezesa...

II SA/Wa 1755/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

wyjątku, jako że prawo do tego świadczenia jest pochodną prawa przysługującego ubezpieczonemu., Z akt sprawy wynika, że na przestrzeni [...] lat życia ojca dziecka...
zatrudnienia w firmach: '[...]',[...] oraz w 'Usługach Remontowo-Budowlanych' D. G.., Prezes ZUS wyjaśnił, że pismem z [...] lipca 2015 r. wnioskodawczyni odwołała...

II SA/Wa 152/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

specjalnej, po tym jak jej mąż M. K. zginął w dniu [...] w katastrofie budowlanej w [...] należącej do [...]. W uzasadnieniu wniosku J. K. podała, że w wyniku...
w Warszawie wyrokiem z dnia 20 lipca 2011 r., na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

I OSK 2045/12 - Wyrok NSA z 2012-11-13

zginął w dniu 28 stycznia 2006 r. w katastrofie budowlanej w hali wystawienniczej należącej do [...]. W uzasadnieniu wniosku J.K. podała, że w wyniku tego zdarzenia rodzina...
w Warszawie wyrokiem z dnia 20 lipca 2011r., na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Wa 1296/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-08

[...] '[...]' [...], iż wnioskodawczyni wpływała na swojego męża, by załatwił za 'odpłatnością' ciężki sprzęt budowlany na budowę parafii [...] oraz parafii...
wspierali Kościół Katolicki zgodnie z własnym sumieniem. Nie można bowiem uznać, iż wpływ na męża, by załatwił on (za odpłatnością) sprzęt budowlany na budowę dwóch parafii...

II SA/Wa 993/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-06

, które nabyły prawo do renty rodzinnej w niewielkiej wysokości, w związku z czym zmuszony został pracować po kilkanaście godzin dziennie, aby zapewnić córkom godne życie...
dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych', zaznaczył, że cały czas poszerzał wiedzę z zakresu budownictwa, a od 1993 r. jest biegłym sądowym w dziedzinie budownictwa...

II SA/Wa 456/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

na stronniczość władzy, nie respektującej obowiązującego prawa. Działalność gospodarczą związaną z hodowlą drobiu, Państwo W. rozpoczęli w 1987 r. Zaciągnęli na ten cel...
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie emitowania drgań i wibracji przez Zakład Przemysłu Drzewnego 'T.' zarzucając WIOS działanie na szkodę...

I OSK 1413/19 - Wyrok NSA z 2020-11-13

do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym...
warunki materialne nie stanowią wystarczającego uzasadnienia do przyznania prawa do świadczenia w drodze wyjątku., O. S. i M. S., reprezentowani przez przedstawiciela...
1   Następne >   +2   +5   7