Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 99/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-29

Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie dotyczącej legalności i prawidłowości wybudowania obiektu budowlanego...
na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 listopada 2016 roku sprawy z wniosku B. K. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1...

II SO/Łd 10/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-12

o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w R. grzywny, w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
ze skargi W. K. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w R. grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu postanawia: wymierzyć Powiatowemu...

II SO/Łd 6/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-22

o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność postanawia: 1. wymierzyć Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru...
Budowlanego w P. grzywnę w kwocie 1.000 (tysiąc) złotych za nieprzekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi A.P. z dnia 23 kwietnia 2007...

II SO/Łd 8/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-23

w dniu 23 października 2014 roku sprawy z wniosku T. G. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] [...] w Ł. za nieprzekazanie...
skargi na bezczynność w sprawie usunięcia zagrożenia pożarowego spowodowanego samowolą budowlaną postanawia: wymierzyć Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego...

II SO/Łd 13/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-10

2011 roku sprawy z wniosku Z. P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...
., Skarżący stosownie do postanowień art. 55 § 1 p.p.s.a. skorzystał z przysługującego mu prawa i wystąpił o wymierzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. grzywny...

II SO/Łd 36/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-20

kwietnia 2016r. sprawy z wniosku U. Z. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami...
administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie przebudowy obiektu budowlanego położonego w B. przy ulicy A 4a p o s t a n...

II SO/Łd 20/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-20

kwietnia 2016r. sprawy z wniosku S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami...
administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie wybudowania i użytkowania obiektu budowlanego położonego w B. przy ulicy A 4b p o s t a n a w i a: 1...

II SO/Łd 41/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-15

15 kwietnia 2016r. sprawy z wniosku U. Z. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami...
administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie legalności przebudowy i użytkowania obiektu budowlanego położonego w B...

II SO/Łd 33/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-15

15 kwietnia 2016r. sprawy z wniosku U. Z. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami...
administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie legalności wybudowania i użytkowania obiektu budowlanego położonego w B...

II SO/Łd 32/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-03

o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
roku sprawy z wniosku S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi postanawia: 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   19