Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bd 589/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-02

, a numer działki nie jest jej wyodrębnieniem w rozumieniu prawa budowlanego i ustawy o ewidencji ludności. Z powyższych przyczyn zameldowanie na działce w ROD mimo stałego...
w rozumieniu art. 29 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 118 z późn. zm.) nie mają cech budynku o którym mowa w art. 3 ust. 2 Prawa...

II OSK 507/07 - Wyrok NSA z 2008-05-07

przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane warunków niezbędnych do legalnego użytkowania budynku. W niniejszym postępowaniu Sąd jest tym stanowiskiem związany...
oraz uzależnienia możliwości zameldowania od spełnienia wymaganych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane warunków niezbędnych do legalnego użytkowania budynku...

IV SA/Wa 198/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-22

ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i prawa zagospodarowania przestrzennego i uzależnienie od tej oceny możliwości zameldowania., IV SA/Wa 198/07, Wojewoda...
, czy określony obiekt budowlany nadaje się na miejsce pobytu ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego to nie jest możliwe i prawem nakazane uzależnienie oceny możliwości...

IV SA/Wa 1272/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-14

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i prawa zagospodarowania przestrzennego i uzależnienie od tej oceny możliwości zameldowania., Ponadto Wojewoda [...] podniósł...
mieszkalnych przepisami prawa budowlanego. Budynek mieszkalny, dla którego nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie ani też nie dokonano zawiadomienia inwestora o zakończeniu...

V SA 554/01 - Wyrok NSA z 2002-01-25

przepisami Prawa budowlanego., Nie jest rzeczą organu do spraw ewidencji ludności szczegółowe, we własnym zakresie badanie czy lokal /pomieszczenie/, w którym ma nastąpić...
wyrażone w odpowiedniej /przewidzianej przepisami Prawa budowlanego/ formie prawnej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Alicji P. na decyzję...

II SA/Lu 487/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-06-15

się powinna dokonać zmiany sposobu użytkowania lokalu. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./:, 1. zmiana sposobu...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, istnienie aneksu do projektu technicznego uzgodnionego z organami budowlanymi, potwierdzającego...

V SA 3397/00 - Wyrok NSA z 2002-03-19

ludności winien spełniać wymagania techniczno-budowlane określone dla pomieszczeń mieszkalnych przepisami Prawa budowlanego. Nie jest rzeczą organu ds. ewidencji ludności...
pobyt ludzi. Miarodajne w tym zakresie jest stanowisko organu nadzoru techniczno-budowlanego wyrażone w odpowiedniej /przewidzianej przepisami prawa budowlanego/ prawnej...

II SA/Łd 1963/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-06-19

w sprawach ewidencji ludności dokonywanie oceny, czy określony obiekt budowlany nadaje się na miejsce ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i prawa zagospodarowania...
ustawy Prawo budowlane i w rozumieniu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Altana nie jest obiektem przeznaczonym na pobyt ludzi a Jerzy B. posiada lokal...

IV SA/Wa 1607/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-22

nie odbyło się w sposób prawem przewidziany tj. zgodnie z art. 54 i 55 ustawy z 7 lipca roku 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) i w konsekwencji uznał...
mieszkalnych przepisami prawa budowlanego. Miarodajne w tym zakresie byłoby stanowisko nadzoru techniczno - budowlanego wyrażone w odpowiedniej przewidzianej przepisami prawa...

II OSK 238/07 - Wyrok NSA z 2008-03-14

spełniać wymagania techniczno-budowlane wymagane przepisami prawa budowlanego. Budynek mieszkalny dla którego nie uzyskano pozwolenia na zameldowanie, ani nie dokonano...
, w którym nastąpiło zameldowanie nadaje się na miejsce pobytu ludzi w ramach przepisu Prawa budowlanego i Prawa zagospodarowania przestrzennego. Skoro ustawodawca całkowicie...
1   Następne >   +2   +5   +10   37