Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 1174/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-04

zezwolenia na parcelację tj. do dnia 7 października 1932 r. grunty należące do M. F. nie były uznane za teren budowlany w myśl art. 53 prawa budowlanego z 1928 r., nie były objęte...
prawomocnym planem zabudowania, ani też nie zostały uznane za teren budowlany przez organ uchwalający gminy., Na tle obowiązujących przepisów prawa, organ nie uznał...

I OSK 546/05 - Wyrok NSA z 2006-08-23

Wojewódzki, utraciła ona w sensie prawnym charakter rolniczy, co wynika z treści art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli...
reformy rolnej oraz art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli, poprzez przyjęcie...

I SA/Wa 285/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

, poz. 372, ze zm.), które nie mają zastosowania do analizowanej nieruchomości oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym...
i zabudowaniu osiedli (Dz.U. Nr 23, poz. 202, ze zm ). Przepisy powołanego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym...

I OSK 1088/06 - Wyrok NSA z 2007-06-28

na parcelację, tj. do dnia 7 października 1932 r. grunty należące do M. F. nie były uznane za teren budowlany w myśl art. 53 Prawa budowlanego z 1928 r., nie były objęte...
z rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. o prawie budowlanym i zagospodarowaniu osiedli., Jednocześnie, wobec faktu, że zdaniem skarżących minister nie uwzględnił argumentacji...

IV SA/Wa 2158/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-28

z dnia 31 stycznia 1961r. Prawo budowlane, również wymagało udzielenia stosownego pozwolenia na budowę., Ze zgromadzonych dokumentów wynika, iż część nieruchomości...
, z powołaniem się na art. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 z późn. zm.), ponieważ w myśl art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy...

I OSK 1820/18 - Wyrok NSA z 2019-09-25

reformy rolnej (Dz. U. z 1926 r., Nr 1, poz. 1) i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz...
1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r., Nr 34, poz. 216). Analiza przepisów powołanych aktów prawnych (w wersji obowiązującej w dacie 1...

IV SA/Wa 1461/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-10

przedmiotowych gruntów L. Z. na działki budowlane, konieczne było wcześniejsze przekwalifikowanie tych gruntów z rolnych na budowlane na podstawie, przepisów prawa budowlanego...
. Z akt sprawy wynika, że sporne grunty nie były przed przejęciem na własność Skarbu Państwa uznane za teren budowlany w myśl prawa budowlanego z 1928r. Zezwolenie...

IV SA 3142/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-02

, utraciła ona w sensie prawnym charakter rolniczy, co wynika z treści art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli...
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli i z tego względu nie mogła podlegać reformie rolnej - stwierdzić należy, że nie jest on zasadny...

IV SA/Wa 71/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-12

prawa budowlanego. Do dnia wydania zezwolenia na parcelację grunty te nie były uznane za teren budowlany w myśl art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia...
, budowlanym i zabudowaniu osiedli;, naruszenie prawa procesowego w postaci art. 7, 77 oraz 107 Kpa, poprzez, niewyjaśnienie istoty sprawy, a więc charakteru przejętych...

I OSK 1843/19 - Wyrok NSA z 2020-06-15

Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.U. z 1939 r. Nr 39 poz. 216)., Organ odwoławczy uznał, że cechą świadczącą o prawnym...
. in. przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.U. z 1939 r. 34, poz. 216), dalej rozporządzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   72