Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 1654/11 - Wyrok NSA z 2012-02-08

wskazało, że stosowanie przepisów art. 2 tej ustawy powinno uwzględniać treść przepisów Prawa budowlanego (ustawy i przepisów wykonawczych). Wszelkie dotychczasowe decyzje...
prawny przedmiotowego budynku to 'budynek usługowy', zaliczany wg Prawa budowlanego do kategorii XVII obiektów budowlanych (sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale...

I OSK 1653/11 - Wyrok NSA z 2012-02-08

wskazało, że stosowanie przepisów art. 2 tej ustawy powinno uwzględniać treść przepisów Prawa budowlanego (ustawy i przepisów wykonawczych). Naprowadziło, że wszelkie...
prawny przedmiotowego budynku to 'budynek usługowy', zaliczany wg Prawa budowlanego do kategorii XVII obiektów budowlanych (sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale...

I OSK 344/10 - Wyrok NSA z 2010-07-21

lokal., Od powyższego orzeczenia A. P. wniósł odwołanie, przyjmując za podstawę art. 5 ust. 3 - 5 ustawy - Prawo budowlane. Podkreślił, że nie odmawia przyjęcia lokalu...
ust. 3-5 Prawa budowlanego formułuje nakaz użytkowania i utrzymania budynku mieszkalnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz wymogami ochrony środowiska...

I OW 124/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-09

. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do właściwości organów administracji architektoniczno - budowlanej należą...
sprawy określone w Prawie budowlanym, natomiast przepisy ustawy o własności lokali nie zawierają odesłania do przepisów Prawa budowlanego w zakresie dotyczącym właściwości...

I OW 127/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-09

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do właściwości organów administracji architektoniczno - budowlanej należą sprawy...
określone w Prawie budowlanym, natomiast przepisy ustawy o własności lokali nie zawierają odesłania do przepisów Prawa budowlanego w zakresie dotyczącym właściwości organów...

IV SA/Po 795/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-26

na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo budowlane i jak wynika z § 1 rozporządzenia 'rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane': W ocenie żalącej wyłącznie temu celowi służy owo rozporządzenie. Stosowanie go jako rozporządzenia do innej ustawy...

I OW 107/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

., Stosownie natomiast do art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), do właściwości organów administracji...
architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w tym Prawie, natomiast przepisy ustawy o własności lokali nie zawierają odesłania do przepisów powołanej ustawy Prawo...

I OW 132/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11

. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), do właściwości organów administracji architektoniczno...
-budowlanej należą sprawy określone w tej ustawie, natomiast przepisy ustawy o własności lokali nie zawierają odesłania do przepisów Prawa budowlanego w zakresie dotyczącym...

III SA/Gd 395/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-09

1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący...
, że po przeprowadzeniu zmiany kwalifikacji budynku mieszkalnego na wielorodzinny związanej ze zmianą sposobu użytkowania obiektu, zgodnie z art. 71 ustawy - Prawo budowlane...

I OW 133/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11

lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy...
określone w tym Prawie, natomiast przepisy ustawy o własności lokali nie zawierają odesłania do przepisów Prawa budowlanego w zakresie dotyczącym właściwości organów...
1   Następne >   +2   +5   +10   98