Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Ke 646/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-09

. 51 i 55 Prawa budowlanego, w sprawie kwestionowanej przez skarżącą budowy budynku mieszkalno-usługowego w S. przy ul. [...], w czasie której inwestor J.Ch....
pkt 2 w zw. z art. 51 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, nałożył na J.Ch. obowiązek opracowania i przedłożenia następującej dokumentacji technicznej:, 1...

II OSK 1704/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17

decyzji częściowej, naruszając w ten sposób art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Bezczynność ta miała...
i art. 52 Prawa budowlanego, zobowiązał inwestora do dostarczenia opinii kominiarskiej dotyczącej szczelności przewodów kominowych w segmencie budynku szeregowego przy ul...

II SA/Go 219/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-02

Inspektora Nadzoru Budowlanego miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącej S.K. kwotę 24...
prowadzi postępowanie ([...] ) w oparciu o przepis art. 51 ustawy Prawo budowlane, dotyczące robót budowlanych zrealizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę...

II SA/Bk 321/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-10-02

[...] października 2010 r. nr [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w H., na podstawie art. 81c ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zlecił...
, że zgodnie z art. 141 § 1 kpa na postanowienie służy zażalenie, wtedy gdy przepisy tak stanowią. W art. 81c prawa budowlanego nie ma zapisu mówiącego...

II OSK 418/08 - Wyrok NSA z 2009-03-25

Nadzoru Budowlanego dla Miasta na Prawach Powiatu w Gdańsku grzywną z powodu bezczynności po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia...
przy ul. [...] w G.. Podstawą prawną tych decyzji był art. 37 ust. 2 ustawy z 24 października 1974 r. Prawo budowlane. W ocenie Sądu powołane przez organ okoliczności...

II SAB/Kr 41/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-08-08

z art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm., zwanej dalej Prawem budowlanym z 1994 r.)., W odpowiedzi...
Prawa budowlanego z 1994 r. wynika, iż obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami (...) w sposób zapewniający m. in. ochronę...

II SA/Gd 447/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-14

prawną tych decyzji był art. 37 ust. 2 ustawy z 24 października 1974 r. Prawo budowlane. W ocenie Sądu powołane przez organ okoliczności, takie jak wybudowanie ogrodzenia...
prawną zaskarżonej decyzji art. 37 ust. 2 Prawa budowlanego z 1974 r., Jeżeli chodzi o wybudowanie ogrodzenia na sieci wodociągu, to zdaniem Sądu co do zasady taka...

II OSK 144/10 - Wyrok NSA z 2010-04-01

aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wyroku wydał postanowienie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego w przedmiocie robót budowlanych prowadzonych...
wstrzymania robót budowlanych na podstawie przepisów prawa materialnego, tj. art. 50 Prawa budowlanego. Postanowienie Starosty z dnia [...] października 2007 r., następnie...

II SA/Kr 448/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-20

postanowienie z naruszeniem przepisów prawa budowlanego;, Powyższe zarzuty skarżący rozwijali w obszernym uzasadnieniu skargi, w którym wadliwości postanowienia wiązali...
w tym wyroku., Odnośnie kwestionowanego postanowienia wyjaśniał, że artykuł 48 ustawy - Prawo budowlane przewiduje rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego...

VII SA/Wa 514/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-07

ich woli oraz z naruszeniem art. 33 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego, elementy konstrukcji budynku oraz instalacji kanalizacyjnej posadowiono na działce...
oraz w przepisach prawa budowlanego, dlatego domagają się wstrzymania budowy w oparciu o art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego., W dniu 5 grudnia 2007 r. do Powiatowego Inspektora...
1   Następne >   +2   +5   +10   100