Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Ke 58/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-12-21

. Z. na bezczynność Starosty w przedmiocie przeniesienia uprawnień wynikających z pozwolenia na budowę oddala skargę. We wniosku z dnia [...] A. i M. Z. wnieśli o przeniesienie...
na ich rzecz decyzji - pozwolenia na budowę wydanego dla M. P., dotyczącego budowy budynku mieszkalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami na działce nr ew. [..] i [...] położonych...

II SAB/Kr 249/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-24

Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę I. zobowiązuje Prezydenta Miasta do wydania aktu lub dokonania czynności w sprawie załatwienia...
Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Prezydenta Miasta w sprawie wniosku z dnia 10 maja 2017 r. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę...

II SAB/Op 57/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-11

wydania pozwolenia na budowę 1) zobowiązuje Starostę Nyskiego do rozpoznania wniosku A Sp. z o. o. z siedzibą w [...] z dnia 10 czerwca 2016 r., znak [...] - w terminie...
z wnioskiem datowanym na dzień 10 czerwca 2016 r. o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę na ww. zamierzenie inwestycyjne., Pismem z dnia 15 czerwca...

II SAB/Op 55/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-25

wydania pozwolenia na budowę 1) zobowiązuje Starostę Nyskiego do rozpoznania wniosku A Sp. z o. o. z siedzibą w [...] z dnia 10 czerwca 2016 r., znak [...] - w terminie 30 dni...
postępowania sądowoadministracyjnego jest skarga A Sp. z o.o. (dalej: 'skarżąca' lub 'Spółka') na bezczynność Starosty Nyskiego w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę...

II SAB/Op 61/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-25

wydania pozwolenia na budowę 1) zobowiązuje Starostę Nyskiego do rozpoznania wniosku A Sp. z o. o. z siedzibą w [...] z dnia 10 czerwca 2016 r., znak [...] - w terminie 30 dni...
postępowania sądowoadministracyjnego jest skarga A Sp. z o.o. (dalej: 'skarżąca' lub 'Spółka') na bezczynność Starosty Nyskiego w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę...

VII SAB/Wa 126/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-03

:, 1. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę zgodnego w swojej treści z formularzem wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, obowiązującym w Urzędzie [...] (druk...
oświadczenia (B-3) (druk: [...])., 3. dołączenie do wniosku o pozwolenie na budowę, decyzji Nr [...] o warunkach zabudowy z dnia [...].12.2016 r. oraz decyzji...

II OSK 1888/17 - Wyrok NSA z 2017-10-18

w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 20 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o....
z siedzibą w C. (dalej również jako 'Spółka' lub 'inwestor') na bezczynność Starosty Nyskiego (dalej również jako 'Starosta'), w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę...

II SAB/Po 29/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-18

o pozwolenie na budowę jednej elektrowni wiatrowej z infrastrukturą towarzyszącą, placem manewrowym, drogą dojazdową ze zjazdem z drogi gminnej na działce oznaczonej nr ewid...
pozwolenia na budowę zależy od rozstrzygnięcia sprawy warunków zabudowy dla niniejszej inwestycji, należy uznać, że sprawa obejmująca ustalenie warunków zabudowy...

II SAB/Po 31/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. T. na bezczynność Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę W dniu 15 lipca 2016 r. A. spółka z o.o. z siedzibą w P...
. T. (dalej: spółka lub inwestor) zwróciła się do Starosty [...] w W. z wnioskiem o pozwolenie na budowę jednej elektrowni wiatrowej z infrastrukturą towarzyszącą, placem...

II SAB/Po 25/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. T. na bezczynność Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę W dniu 15 lipca 2016 r. A. spółka z o.o. z siedzibą w P...
. T. (dalej: spółka lub inwestor) zwróciła się do Starosty [...] w W. z wnioskiem o pozwolenie na budowę jednej elektrowni wiatrowej z infrastrukturą towarzyszącą, placem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100