Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 685/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-12

z [...] czerwca 2019 r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nie były niezbędne do rozpatrzenia sprawy dotyczącej wygaszenia mandatu radnego., Skarżący wniósł o uchylenie...
. oraz w jego oświadczeniu z [...] czerwca 2019 r. Zarzuty skarżącego odnoszące się do przetwarzania danych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę, wypisie z rejestru gruntów...

I OSK 2713/14 - Wyrok NSA z 2015-12-09

przy realizacji domu jednorodzinnego od uzyskanej decyzji - pozwolenia na budowę i zatwierdzonego tą decyzją projektu, w którym stroną postępowania jest sąsiad skarżącej...

II SA/Wa 644/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-07

w sprawach dotyczących ich praw i obowiązków w sferze prawa powszechnego, np. gdy organ, jako inwestor, występuje o wydanie mu pozwolenia na budowę (patrz postanowienie NSA...
jego praw bądź obowiązków, gdy np. jako inwestor ubiega się o pozwolenie budowlane (postanowienie NSA z dnia 31 maja 1982 r. sygn. akt II SA 763/82, publ. GAP 1986, nr 6 str...

II SA/Wa 1478/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-15

, bez wiedzy i zgody zainteresowanej, rozporządzaniu tymi dokumentami poza Urzędem w celu wydania przez Prezydenta Miasta [...] decyzji o pozwoleniu na budowę na granicy...
oraz o pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego przy ul. [...] w [...] . Strony tych postępowań zostały ustalone na podstawie art. 28 Kpa. Byli nimi właściciele sąsiednich...

II SA/Wa 412/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-13

) i bezprawnym, bez jej wiedzy i zgody, rozporządzaniu nimi poza Urzędem dla wydania decyzji Prezydenta Miasta S. o pozwoleniu na budowę na granicy jej nieruchomości, na rzecz...
o ustalenie warunków zabudowy oraz o pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego przy ul. [...] w S. Strony tych postępowań zostały ustalone na podstawie art. 28 Kpa...

I OSK 1224/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13

Miasta Sopotu o pozwoleniu na budowę na granicy jej nieruchomości, na rzecz osoby trzeciej, na szkodę jej nieruchomości, w postępowaniu administracyjnym przeprowadzonym...
osobowe skarżącej zostały wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz o pozwolenie na budowę budynku...

II SA/Wa 507/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

jednorodzinnego od uzyskanej decyzji - pozwolenia na budowę i zatwierdzonego tą decyzją projektu, w którym stroną jest sąsiad skarżącej - p. W. oraz postępowaniem wyjaśniającego wobec...

II SA/Wa 857/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-12

o udzieleniu pozwolenia na budowę (czy tzw. danych osobowych sensytywnych), związanych z osobą R. G. Odnosząc się natomiast do konieczności spełnienia w formie pisemnej...

II SA/Wa 1588/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-25

postępowania Wojewody w sprawie nielegalnego pozwolenia budowlanego Prezydenta Miasta [...] na budowę w drodze pożarowej do domu Skarżącej, zagrażającej jej własności...

II SA/Wa 129/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

jednostkach miasta oraz ewentualnie systemach innych podmiotów współpracujących., Wykorzystanie numeru PESEL pozwoli uniknąć konieczności uruchamiania dodatkowych...
PESEL, który pozwoli uniknąć konieczności tworzenia centrów personalizacji kart do innych systemów współpracujących z systemem [...] Karty Miejskiej., Podniesiono...
1   Następne >   2