Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 986/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

społeczności, którzy ponieśli znaczne wydatki na budowę realizowaną zgodnie z przepisami prawa, a zatem m.in. także na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, która wydana została...
AZP 23/93, wskazała, że zrealizowanie inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wyłącza dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji, pomimo zaistnienia...

I SA/Wa 1631/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-06

oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich,, - pozwolenie na budowę,, - zgoda na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy o drogach publicznych),, - rozliczenia finansowe z tytułu...
pozwolenia na budowę obejmującego, m.in. budowę na działce nr [...] pawilonu [...], podłączeń wod-kan, przyłączy elektrycznych oraz miejsc postojowych, a zatem okoliczności...

I SA/Wa 987/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

pozwolenia na budowę. Na działce nr [...] pobudowano parking i stację transformatorową. Skarżąca zaznaczyła, że w latach 2012 -2013 w ramach projektu [...] Programu Odnowy Wsi...
znaczne wydatki na budowę, realizowaną zgodnie z przepisami prawa, a zatem, m.in. także na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę., Skarżąca powołując się na uchwałę...

I SA/Wa 988/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

, którzy ponieśli znaczne wydatki na budowę realizowaną zgodnie z przepisami prawa, a zatem m.in. także na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę., Skarżąca powołując...
się na uchwałę Sądu Najwyższego z 18 listopada 1993 r., sygn. akt: III AZP 23/93, wskazała, że zrealizowanie inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wyłącza...

I OSK 116/15 - Wyrok NSA z 2016-12-06

. i zaewidencjonowana w zasobie za nr [...], na której wyraźnie zaznaczono granice pasa drogowego ul. [...], decyzja z dnia [...] października 1993 r. w sprawie pozwolenia na budowę...
października 1992 r., decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w R. z dnia 20 października 1993 r. o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej, rachunek uproszczony z dnia 4...

I SA/Wa 1442/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-16

nr [...]) - z obrębu [...]., Mając tytuł prawny do dysponowania gruntem Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na regulacji Potoku [...] wraz z przebudową...
marca 2012 r. decyzja Wojewody [...] z [...] lutego 2012 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę)., Roboty zostały wykonane do 12 listopada...

I SA/Wa 366/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-22

1993r. w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej m. in. w pasie ulicy [...]). Na fakt zajęcia przedmiotowej działki pod pas drogowy wskazuje również posadowienie...
. [...] o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej, rachunek uproszczony z dnia [...] października 1994r., Nr [...], poświadczenie Urzędu Rejonowego w R. z dnia [...] lutego 1994r...

I SA/Wa 462/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

; z [...] kwietnia 1999 r. nr [...], zatwierdzająca projekt budowlany oraz wydająca pozwolenie na budowę inwestycji w całości obejmującej wykonanie sieci i przyłączy wody...
inwestycyjnego, jeszcze przed realizacją inwestycji i poprzedzała decyzję o pozwoleniu na budowę (po uzyskaniu której dopiero można rozpocząć roboty), to oznacza, że wspomniana...

I SA/Wa 1717/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

komunalizacyjnej Gmina uzyskała pozwolenie na budowę boiska, które zostało wybudowane i oddane do użytku. Następnie Starosta wydał pozwolenie na budowę przedszkola...
, które również zostało wybudowane i oddane do użytku. W dacie wydawania pozwoleń przez Starostwo oraz rozpoczęcia budowy obu obiektów obowiązywało zabezpieczenie wniosku W.P....

I SA/Wa 1718/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

komunalizacyjnej Gmina uzyskała pozwolenie na budowę boiska, które zostało wybudowane i oddane do użytku. Następnie Starosta wydał pozwolenie na budowę przedszkola...
, które również zostało wybudowane i oddane do użytku. W dacie wydawania pozwoleń przez Starostwo oraz rozpoczęcia budowy obu obiektów obowiązywało zabezpieczenie wniosku W.P. (ojca skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   20