Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 3272/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

, takich jak: 'zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w budowę domów na sprzedaż, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości'. Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie...
w budowę domów na sprzedaż, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości'. Wskazał, że z tytułu rejestracji spornego znaku towarowego prowadzi działalność objętą klasą 36...

VI SA/Wa 1234/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

towarowy BAUTECH nr [...] w zakresie usług z klasy 37, tj. usług budowy budynków w stanie surowym z instalacjami, natomiast w punkcie drugim oddalił sprzeciw w pozostałym...
nr [...]. W takich też granicach organ rozstrzygnął złożony sprzeciw, podając, że w wykazie towarów i usług spornego znaku towarowego występują: usługi budowy budynków w stanie surowym...

VI SA/Wa 1233/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

ochronne na znak towarowy BAUTECH nr [...] w zakresie usług z klasy 37, tj. usług budowy budynków w stanie surowym z instalacjami, natomiast w punkcie drugim oddalił...
nr [...]. W takich też granicach organ rozstrzygnął złożony sprzeciw, podając, że w wykazie towarów i usług spornego znaku towarowego występują: usługi budowy budynków...

VI SA/Wa 3784/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-09

wskazanych w piśmie dokumentów. Urząd ponadto nie wykazał publikacji decyzji o pozwoleniu na budowę z projektem budowlanym osiedla mieszkaniowego w [...] gm...
, że w sprawozdaniu o stanie techniki opublikowanym w systemie Register Plus nie zamieszczono informacji o publikacji projektu budowlanego oraz budowie ww. osiedla, co stanowi...

VI SAB/Wa 79/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-09

budowlanym z decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez Gminę [...] w 2010 roku autorstwa skarżącego. Zażądał ponadto umieszczenia informacji o A. Z. na stronie internetowej...
nie zamieszczono informacji o publikacji projektu budowlanego oraz budowie ww. osiedla, co stanowi naruszenie zasad równości wobec prawa, a zatem stwierdził, że organ pozostawał...

VI SA/Wa 2046/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

, budowy lub zestawienia (jednego) przedmiotu o trwałej postaci, wyróżnionego cechami znamiennymi, a więc dowód braku jego nowości wymaga przedstawienia wcześniejszego...
art. 94. ust. 1 Pwp wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy...

VI SA/Wa 1605/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-02

słowny Logistics Park [...] przeznaczony do oznaczania następujących usług w klasach:, 37: budowanie dróg kolejowych; budowa linii kolejowych; budowa infrastruktury...
działalności zgłaszającego w zakresie prowadzonej inwestycji polegającej na budowie Parku Logistycznego. Skarżąca wskazała, że koncepcja parku logistycznego to jedna...

VI SA/Wa 1606/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-02

znak słowny PARK LOGISTYCZNY [...] przeznaczony do oznaczania następujących usług w klasach:, 37: budowanie dróg kolejowych; budowa linii kolejowych; budowa infrastruktury...
działalności zgłaszającego w zakresie prowadzonej inwestycji polegającej na budowie Parku Logistycznego. Skarżąca wskazała, że koncepcja parku logistycznego to jedna...

VI SA/Wa 1000/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

bowiem, że w opisie nie został przedstawiony konkretny przykład wykonania urządzenia (budowa urządzenia). Jedynie przy okazji omawiania cech sposobu oraz opisywania rysunków...
potrzebne do ich zrealizowania w postaci przedmiotu materialnego określonego za pomocą cech technicznych dotyczących jego budowy. Organ zauważył, że zgłaszający przewiduje...

VI SA/Wa 2532/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

: usługi budowlane w zakresie budowy domów mieszkalnych i lokali użytkowych, zagospodarowanie nieruchomości, usługi developerskie polegające na informacji budowlanej...
, prowadzeniu nadzoru budowlanego, zabezpieczaniu budynków przed korozją, przygotowywaniu terenu pod budowę , wykonywaniu instalacji budowlanych oraz prac izolacyjnych, prac...
1   Następne >   +2   +5   +10   17