Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 1443/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-19

z przepisami prawa, to jest pozwolenie na użytkowanie budynku lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. W tej kwestii Z.P. nie zaakceptował ustaleń protokołu wobec braku wykazania...
wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie względnie dokonano zgłoszenia zakończenia budowy; podniesiono również zarzut naruszenia art. 6 k.p.a w zw. z § 2 pkt 1...

II GSK 688/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

ważność pozwolenia na budowę kończyła się 16 grudnia 2004 r. Do formalnego rozpoczęcia prac niezbędny był wpis do Dziennika Budowy dokonany przez inżyniera kontraktu...
upływu terminu pozwolenia na budowę - miał ponad dwa miesiące. W związku z powyższym Komisja przypisała skarżącemu winę nieumyślną, ponieważ nie miał on zamiaru...

III SA/Wa 1152/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-27

zamówienia w przypadku zlecenia zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, programu funkcjonalno - użytkowego oraz uzyskać pozwolenia na budowę. W zw. z zaistniałą sytuacją...
projektem budowlanym, jak i pozwoleniem na budowę. Powyższe wskazuje, iż zamówienie na wykonanie robót budowlanych przez osobę trzecią jest zamówieniem o charakterze...

III SA/Wr 481/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-13

, zgodnie z którym wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności tej decyzji, tylko może być podstawą do jej wzruszenia...
w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności planu zagospodarowania przestrzennego i dalszego losu decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak argumentacja zawarta...

III SA/Po 452/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-27

nakazał B. K. rozbiórkę wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lewego segmentu jednorodzinnego budynku mieszkalnego posadowionego na działce nr [...] położonego...
egzekucyjnym obowiązku o charakterze niepieniężnym (tj. obowiązku rozbiórki - wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę - lewego segmentu jednorodzinnego budynku...

V SA/Wa 3975/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

się okres ważności pozwolenia na budowę) wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia, w związku z czym nie można było także zachować terminów określonych dla innych...
zamówienia z wolnej ręki. Uznała, iż brak mieszkań w Z., ani zbliżający się termin utraty ważności pozwolenia na budowę, ani likwidacja kredytów z Krajowego Funduszu...

III SA/Wr 1402/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-16

w tym okresie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia (...) r. nr (...). Zgodnie z inwentaryzacją poddasza, zawartą w projekcie budowlanym ze stycznia (...) r...
w urzędzie w celu wydania decyzji - pozwolenia na budowę na podstawie projektu budowlanego pn. przebudowa poddasza z przeznaczeniem na grupę przedszkolną (...) w budynku...

III SA/Po 790/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-20

, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu [...] nakazał rozbiórkę wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lewego segmentu jednorodzinnego budynku...
wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lewego segmentu jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W związku z niewykonaniem powyższego obowiązku Powiatowy Inspektor Nadzoru...

III SA/Po 747/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-27

z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych...
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji mieszkaniowych., W związku z powyższym Sąd oddalił...

I GSK 1836/18 - Wyrok NSA z 2018-07-13

też decyzję z dnia 10 lipca 2007r. (pozwolenie na budowę), w której wskazano, że w szczególnie określonych wypadkach inwestor ma możliwość uzyskania pozwolenia...
budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   37