Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 2210/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

otrzymania przez nią działki w celu prowadzenia na niej pensjonatu, otrzymania pozwolenia na budowę pensjonatu, otrzymania kredytu na budowę pensjonatu w [...] oraz opłacania...
była właścicielką przedsiębiorstwa pensjonatowego '[...]' w [...]. Biegły odszukał jedynie dokumenty dotyczące procedury pozwolenia na budowę obiektu pensjonatowego...

I OSK 2371/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

w Bydgoszczy z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę willi, załączając do pisma projekt budowlany. W dniu 24 listopada 1937 r. zostało wydane zezwolenie budowlane na budowę...
inwestycyjny, dotyczący budowy willi w Bydgoszczy przy ul. [...], od pozwolenia na budowę do odbioru budynku w stanie ukończonym, był prowadzony przez fabrykę 'P...

I OSK 680/19 - Wyrok NSA z 2022-02-16

działki w celu prowadzenia na niej pensjonatu, otrzymania pozwolenia na budowę pensjonatu, otrzymania kredytu na budowę pensjonatu w J. i opłacania przez nią na rzecz...
jedynie dokumenty dotyczące procedury pozwolenia na budowę obiektu pensjonatowego na parceli nr [...] bloku [...] (aktualna działka nr [...]) w J., na przełomie lat 1934/35...

I OZ 1091/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

. o numerach [...],[...],[...],[...],[...] przy ul. [...], a nadto, - Spółdzielnia jest adresatem decyzji - pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę...
pozwolenia na budowę dla Spółdzielni Mieszkaniowej 'K.' budynku usługowo-biurowo-apartamentowego wraz z układem drogowym na działkach ew...

I SA/Wa 1149/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-15

o udzieleni pozwolenia na budowę [...], załączając do pisma projekt budowlany. W dniu [...] listopada 1937 r. zostało wydane zezwolenie budowlane na budowę [...] firmie...
budowy [...] w B. przy ul. [...], od pozwolenia na budowę do odbioru budynku w stanie ukończonym, był prowadzony przez fabrykę '[...]:, która również miała siedzibę...

I SA/Wa 1805/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-03

jest możliwe rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej, a w obrocie pozostaje ostateczna decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę;, c) zawieszenie postępowania...

I OZ 430/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

, której dotyczy wniosek o wstrzymanie wykonania (por. orzeczenia NSA, przywołane przez A. Skoczylasa, Wstrzymanie przez sąd administracyjny wykonalności pozwolenia...
na budowę w świetle orzecznictwa NSA, Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka 2006, nr 1, s. 28; uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 16 kwietnia 2007 r., I GPS 1/07, publ...

I OSK 1790/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

, czy też decyzja stanowiąca pozwolenie na budowę. Jednak przywołane przez skarżących kasacyjnie, potencjalne i hipotetyczne korzystne sytuacje prawne wynikające ew...

I SA/Wa 3233/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-06

działań prawnych', a więc swoistej sekwencji wynikającej z przepisów. Powiązane funkcjonalnie są przykładowo decyzja o warunkach zabudowy z decyzją o pozwoleniu na budowę...
6/09 podjętej w składzie siedmiu sędziów - pozwoliłyby ocenić, czy ze względu na prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję objętą...

I OSK 1900/17 - Wyrok NSA z 2019-05-23

przez Wojewodę w akapicie 2 na s. 3 tej decyzji. Ustalenie w tej materii pozwoli w sposób wiążący wyjaśnić, czy Nadleśnictwo [...], działające w imieniu Skarbu Państwa...
zaprezentowanej na s. 7-10 uzasadnienia wyroku I SA/Wa 22/17, mogłyby pozwolić na ocenę, czy następcom M.T. przysługuje przymiot strony (art. 28 kpa)., Nieusprawiedliwionym jawi...
1   Następne >   +2   +5   7