Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Po 735/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

pozwolenia na budowę z dnia [...] września 2012 r. znak [...] wydanego przez Starostę Obornickiego, przeniesionego na B. Z. decyzją nr [...] z dnia [...] stycznia 2014 r...
. dokonał wpisu, z którego wynika, że 'budowa została wykonana zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz P. N., a budynek nadaje się do użytkowania...

II SA/Rz 686/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-20

przedmiotu sprawy 'zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę' wpisać: 'zobowiązanie do wstrzymania prac związanych z użytkowaniem strugarek...
w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy...

II SA/Po 917/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-05

jest wystarczająca. Dodatkowo podniesiono, że restauracja wybudowana została na podstawie decyzji z 5 stycznia 2000 r. o pozwoleniu na budowę, zatwierdzonej przez uprawnione osoby...
ilości szafek i nie może być uznana za zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami., Odnosząc się do kwestii budowy obiektu restauracji na podstawie wydanego pozwolenia...

III SA/Lu 481/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-22

pozwolenia na budowę., W związku z takim stanowiskiem strony, organ zwrócił się do Urzędu Miasta L. o przesłanie dokumentacji projektowej dotyczącej położonego przy ulicy...
się skarżący podnosząc miedzy innymi, że przedmiotowy budynek został wybudowany bez pozwolenia na budowę., Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w L...

IV SA/Wr 37/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-27

decyzji nr [...], zostanie złożony do dnia 31 października 2018 r. wniosek o pozwolenie na budowę, dotyczący przebudowy hali magazynowej wysokiego składowania z zespołem...
nr [...] w dniu 31 października 2018 r. został złożony wniosek o 'pozwolenie na budowę dotyczący przebudowy hali magazynowej wysokiego składowania z zespołem socjalno- biurowym...

III SA/Kr 771/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-14

, opłat związanych ze składaniem wniosków w celu np. otrzymania pozwolenia na budowę itp..., Zdaniem organu odwoławczego podkreślił, że kluczowe znaczenie dla udzielenia...
potwierdzający własność gruntu (...) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu albo, 4) pozwolenie na budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość., Sąd podziela...

IV SA/Wr 38/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-27

, strona oświadczyła, że w celu realizacji decyzji nr [...] został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, dotyczący przebudowy hali magazynowej wysokiego składowania...
2018r wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym we W. uznał, że słuszny interes strony zasługuje w tej części na uwzględnienie. W skardze wywiedzionej do sądu...

II SA/Rz 658/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-17

lub opisu obiektu, jego szkicu lub zdjęć. Ponadto organ nie pozyskał decyzji o jego pozwoleniu na budowę, projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub kopii...

III SA/Lu 913/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-21

projektu budowlanego inwestycji i wydaniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działce nr 69/17 położonej w miejscowości D., gm. L. K., Decyzją z dnia [...] kwietnia...
. pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego - budowę domu., Podstawę faktyczną powyższego rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia:, W dniu [...] marca 2015 r...

II SA/Po 709/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-07

informację, że jest stanu wolnego i dołączyła umowę sprzedaży działki wraz z rozpoczętą budową domu ,pozwolenie na budowę oraz zawiadomienie o dokonanym wpisie w księdze...
Wojewódzkiego Policji z dnia [...] maja 2017 roku, znak [...]; w przedmiocie pomocy finansowej na budowę budynku mieszkalnego oddala skargę Komendant Powiatowy Policji...
1   Następne >   +2   +5   10