Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Bd 408/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-07

Sprawa ze skargi P.H.U. A. s.c. J. G., A.B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego oddala skargę

III SA/Łd 621/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-10

spożywczych zaklasyfikowanych do kodu 2106 90 92 0 wymagane jest pozwolenie wydane przez Ministra Zdrowia., Reasumując w opinii Sądu budowa zdania w analizowanej normie...
charakter dietetycznych środków spożywczych oraz preparaty witaminowe, mineralno - witaminowe, także zawierające produkty roślinne, posiadające pozwolenie na dopuszczenie...

III SA/Łd 622/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

90 92 0 wymagane jest pozwolenie wydane przez Ministra Zdrowia., Reasumując w opinii Sądu budowa zdania w analizowanej normie prawnej będącej podstawą rozstrzygnięcia...
oraz preparatów witaminowych, mineralno witaminowych, także zawierających produkty roślinne, posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia...

III RN 35/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-12-10

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę zakładu ceramiki budowlanej na skutek rewizji...

III SA/Łd 623/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-18

., Sąd wskazał, że budowa zdania w analizowanej normie prawnej nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy wymóg posiadania pozwolenia na dopuszczenie...
zgłoszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Ministra Zdrowia dla preparatu 'B.'. Importer nie odpowiedział na powyższe wezwanie., Naczelnik Urzędu Celnego II...

III SA/Łd 40/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-26

. W przedmiotowej sprawie Spółka przypisała sprowadzane towary do ww. kodu. Ponadto towary powinny posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia. Organ...
odwoławczy stwierdził, że Spółka nie przedłożyła wymaganego art. 3 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 ze zm.) pozwolenia...

III SA/Kr 898/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-16

zamieszkał u siostry., Do wniosku dołączył kopię wniosku o pozwolenie na budowę jakie był złożył na początku bieżącego roku oraz informację z rejestru gruntów., Wezwany...
fizycznym. Działka na której zamierza realizować budowę należy do żony. Nie prowadzi budowy, czeka na wydanie pozwolenia. Nie zakupił jeszcze żadnych środków bo pieniądze...

I SA/Go 713/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-25

pozwolenie na budowę, dotyczącą inwestycji polegającej na budowie szklarni zblokowanych. Projekt budowlano-wykonawczy , na podstawie którego Skarżący otrzymał pozwolenie...
. Odpraw dokonano w Urzędzie Celnym w procedurze dopuszczenia do obrotu , tj. elementów do budowy szklarni ( m.in. elementów konstrukcyjnych stalowych i z aluminium, szkła...

I SA/Go 1315/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-03-27

Ogrodniczego W.C. powstała szklarnia, a potwierdzeniem tego jest fakt, że Starostwo Powiatowe wydało decyzję - pozwolenia na budowę szklarni na uprawę warzyw, kwiatów...
- pozwolenia na budowę szklarni na uprawę warzyw, kwiatów'. Kontynuując taki tok myślenia można wyobrazić sobie sytuację, że jeśli importer szklarni jej w ogóle nie zmontuje...

III SA/Łd 92/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-03-13

witaminowych, mineralno witaminowych, także zawierających produkty roślinne, posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia. Zastosowanie...
posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia., Organ odwoławczy stwierdził, że Spółka do zgłoszenia celnego nie załączyła wymaganego pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100