Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 2748/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Kamieńskiego z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą W. Z. pozwolenia na budowę budynku rekreacyjnego położonego w K...
jakie winien złożyć funkcjonariusz wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej; 2) definicję pozwolenia na budowę wynikającą z art. 3 pkt 12 ustawy Prawo budowlane; 3) definicję...

III SA/Gd 454/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-24

na działce nr [...] i częściowo na działce nr [...] przy ul. K. w C. według projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 9 sierpnia 1995 r...
zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleniem na budowę albo, odpowiednio do wymagań Prawa budowlanego, skutecznie dokonanym zgłoszeniem zamiaru podjęcia robót...

III SA/Lu 235/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-10

stanowiącego odrębną nieruchomość, do wniosku o przyznanie pomocy finansowej należy dołączyć również pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego, czego skarżący nie posiadał...
. Z dołączonych dokumentów do wniosku w sprawie przyznania pomocy finansowej wynika, że skarżący uzyskał pozwolenie na budowę budynku usługowo-mieszkalnego...

III SA/Gd 331/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-04-24

.[...])., W czerwcu 2018 r. spółka A. wystąpiła do Starosty [...] z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę 8 domków wypoczynkowych rekreacji indywidualnej w miejscowości B. M...
, w tym kuchnię, łazienkę i wc., Starosta [...] w dniu 30 lipca 2018 r. decyzją nr [...] zatwierdził opisany wyżej projekt i udzielił spółce A. pozwolenia na budowę 8 domków...

III SA/Gd 332/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-04-24

.[...])., W czerwcu 2018 r. spółka A. wystąpiła do Starosty [...] z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę 9 domków wypoczynkowych rekreacji indywidualnej w miejscowości B. M...
, w tym kuchnię, łazienkę i wc., Starosta [...] w dniu 30 lipca 2018 r. decyzją nr [...] zatwierdził opisany wyżej projekt i udzielił spółce A. pozwolenia na budowę 9 domków...

I OSK 343/18 - Wyrok NSA z 2018-06-27

z pozwoleniem na budowę z dnia [...] czerwca 2015 r., Starosta wyraził zgodę na wybudowanie na działce nr [...] budynku jednorodzinnego o dwóch lokalach mieszkalnych...
. Inwestycja została zrealizowana w czerwcu 2016 r. Następnie doszło do podziału działki nr [...], w tym - wyżej wymienionego budynku objętego pozwoleniem na budowę, na działki...

II SA/Sz 712/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-07

jednorodzinnego położonego w K.gm. . Do wniosku dołączył m.in.:, - decyzję S. K z dnia [...]r. nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą W. Z. pozwolenia na budowę...
przez policjantów, określający dokumenty jakie winien złożyć funkcjonariusz wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej,, - definicję pozwolenia na budowę wynikającą z art. 3...

I OSK 2071/18 - Wyrok NSA z 2019-01-31

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ww. wymóg wynika z obowiązku nałożonego w pkt 1 decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...] listopada 1997 r., znak: [...] obejmującej...
jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy. W przypadku, gdy decyzja...

III SA/Gd 354/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-31

budynku zrealizowanego na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 17 lutego 2005 r. oraz dokumentów, na podstawie których zostały wykonane roboty budowalne w lokalach...
sprawy pozwolenie na budowę z dnia 17 lutego 2005 r. na rozbudowę budynku przy ul. [...] 81 w G. o nadbudowę garażu (o jedną kondygnację mieszkalną). Z kolei dołączona...

II SA/Ol 35/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-11

wydzielenie faktyczne lokali były legalne, tj. zostały zgłoszone, bądź uzyskano na nie pozwolenie na budowę. W niniejszej sprawie właściwy organ wydał decyzję sprzeciwiającą...
się prowadzeniu prac budowlanych mających na celu wyodrębnienie z lokalu nr '[...]' trzech lokali mieszkalnych bowiem wymagane jest pozwolenie na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   31