Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Łd 285/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-30

o pozwoleniu na budowę będzie można określić, jaka strefa techniczna jest wymagana dla konkretnej inwestycji., Ponadto - zdaniem autora skargi - zakwestionowana uchwała...
się o decyzję o pozwoleniu na budowę. Nie jest zasadny zarzut braku ustalenia w tekście uchwały stref ochronnych dla istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego...

II OSK 319/19 - Wyrok NSA z 2019-03-13

2016 r.; art. 65 u.p.z.p., poprzez nieuzasadnione przyjęcie, że strona skarżąca była zobowiązana do stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę...
nadzorczym, że strona skarżąca była zobowiązana do stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Tymczasem w uzasadnieniu rozstrzygnięcia...

II SA/Gl 570/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-03

do stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę., Wskazując na powyższe wniesiono o:, 1) uchylenie w całości zaskarżonego rozstrzygnięcia...
zagospodarowania przestrzennego miasta decyzja pozostawała więc w mocy. Jeżeli jednak została już wydana ostateczna w toku instancji decyzja o pozwoleniu na budowę, wtedy pomimo...

II SA/Łd 284/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-30

tych poziomów (Dz.U. z 2003 r. nr 192, poz. 1883). Dopiero zatem w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę będzie można określić, jaka strefa techniczna jest wymagana...
regulowana prawem budowlanym i przestrzegana na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie ustaleniami planu miejscowego., Strona skarżąca podkreśliła, że zgodnie...

IV SA/Po 1144/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-21

przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony zabytków'. Pełnomocnik wskazał, że ustawodawca w szczegółowy sposób uregulował w art. 31 u.o.z....
nie wyklucza możliwości ustalenia ilości miejsc parkingowych dla terenu zabudowy mieszkaniowej czy mieszkalnictwa. Zauważyć należy, że wydając pozwolenie na budowę organy...

II OSK 2003/17 - Wyrok NSA z 2017-09-26

i ubiegania się o pozwolenia na budowę., Na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego skargę wniosła Gmina Miasto L., domagając się jej uchylenia w całości...
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883). Dopiero zatem w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę...

II SA/Łd 77/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-22

w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę będzie można określić, jaka strefa techniczna jest wymagana dla konkretnej inwestycji., Ponadto - zdaniem autora skargi...
projektu budowlanego i ubiegania się o decyzję o pozwoleniu na budowę. Nie jest zasadny zarzut braku ustalenia w tekście uchwały stref ochronnych dla istniejących linii...

II OSK 2119/17 - Wyrok NSA z 2017-11-14

sprawdzania dotrzymania tych poziomów, Dz. U. Nr 192, poz. 1883, dalej jako: 'rozporządzenie z 2003 roku'). Dopiero zatem w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę...
na etap sporządzania projektu budowlanego i ubiegania się o decyzję o pozwoleniu na budowę., Dalej Gmina podniosła, że projekt planu miejscowego wraz z prognozą...

IV SA/Wa 280/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

zastosowania takiego odstępstwa odpowiedni organ rozstrzyga na etapie pozwolenia na budowę, jednak w przypadku ustalenia linii zabudowy w określonej odległości w miejscowym...
się na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę z uwzględnieniem zapisów mpzp i przepisów odrębnych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki...

II SA/Gl 1234/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-10

pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora...
uzyskania pozwolenia na budowę ma obowiązek pozyskać inwestor, mają pochodzić od wyłącznie od organów administracyjnych a nie od jakichkolwiek podmiotów. Dodatkowo zgodnie z art...
1   Następne >   +2   +5   +10   26