Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Ol 716/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-09

pensjonatu '[...]' mieszczącego się w O. oraz 2. doprowadzenia użytkowania tego budynku do stanu zgodnego z pozwoleniem na budowę i miejscowym planem zagospodarowania...
, że nie sposób kwalifikować go jako rolnika., W uzasadnieniu dodatkowo skarżący podnieśli, że A. S. uzyskał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

VI SA/Wa 1289/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno...
dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego iub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem...

II GSK 2866/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

do Arkadiusza S., mieszczącego się w O. [...] oraz; 2. doprowadzenia użytkowania tego budynku do stanu zgodnego z pozwoleniem na budowę i miejscowym planem zagospodarowania...
., który nie jest przedsiębiorcą ani rolnikiem. W uzasadnieniu dodatkowo podnieśli, że A. S. uzyskał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaś w budynku...

II SA/Go 324/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-03

wymagań sanitarnych, książki obiektu budowlanego ani ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno...
lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów. Stosownie do powołanych przepisów...

II GSK 186/07 - Wyrok NSA z 2007-10-18

określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych dokumentuje się wymienionymi tam dowodami, takimi jak decyzja o pozwoleniu na budowę, opinia...
., wymagań określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu poprzez przedłożenie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku, książki obiektu z wpisami potwierdzającymi...

VI SA/Wa 721/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

hotelarskich wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy dokumentuje się w zakresie wymagań:, 1) budowlanych:, a) decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym...
zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania...

VI SA/Wa 805/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-24

, czy przedmiotowy obiekt posiada decyzję o pozwoleniu na budowę, a także decyzję na częściowe użytkowanie obiektu., W odpowiedzi na w/w wystąpienie Starostwo Powiatowe w C...
co do którego przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie nie przedstawia decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu...

VI SA/Wa 1898/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-18

. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy dokumentuje się w zakresie wymagań:, 1) budowlanych:, a) decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu...
o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów...