Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gl 246/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-09

było uzyskanie pozwolenia na budowę, którego uzyskanie nastąpiło po dacie oględzin w dniu 19 lipca 2018 r. przez co organ I instancji sugeruje, że rzeczywistym zamiarem strony...
było wydobycie kruszywa, podczas gdy z uwagi na nowe brzmienie art. 3 pkt 1 ustawy prawo budowlane - pozwolenie na budowę nie było wymagane z uwagi na brak konieczności użycia...

III SA/Gl 619/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

drewniane dla wczasowiczów posadowione będą w południowej części działki; posiada pozwolenie wodnoprawne na budowę stawu, jednak ze względu na brak przekształcenia działki...
pod budowę stawu dotychczas pozwolenie na budowę stawu nie zostało wydane; roboty rozpoczęła przed wydaniem pozwolenia na budowę stawu ponieważ procedury związane z uzyskaniem...

III SA/Gl 1020/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-11

przygotowawcze do procesu budowlanego, na który była decyzja o pozwoleniu na budowę, a nie prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na wydobycie kopaliny, wymagające...
, że prace niwelacyjne nie były objęte pozwoleniem na budowę, gdyż:, a) odbyły się przed dniem 26 czerwca 2017 r., tj. przed dniem czynności kontrolnych przeprowadzonych...

III SA/Gl 1745/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-07

. warunki zabudowy, które są niezbędne do opracowania dokumentacji - projektu budowlanego i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę., W dniu 5 listopada 2019 r. pracownicy...
z powrotem przywieziony na działki i wykorzystany w ramach planowanej inwestycji. Ponadto skarżący oświadczył, że w październiku 2019 r. uzyskał pozwolenie na budowę...

II GSK 3776/17 - Wyrok NSA z 2020-02-20

, na którego budowę nie posiadała żadnych dokumentów, w tym projektu, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, a dokumenty te miały zostać uzyskane później. Strona wskazała, że wymiana...
nie dysponowała pozwoleniem wodnoprawnym, pozwoleniem na budowę stawu, nawet nie wszczęła odpowiednich postępowań. Operat wodnoprawny został opracowany dopiero w sierpniu...

III SA/Gl 931/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-09

na budowę budynku handlowo- usługowego, restauracyjno-hotelowego, ostatecznie uzyskał jedynie pozwolenie na budowę drogi dojazdowej do budynku na działce...
- hotelowego z kwietnia 2008 r. Świadek zeznał, że realizuje projekt zgodnie z pozwoleniem na budowę, a jeżeli dzieje się coś poza terenem budowy, to wyłącznie na polecenie...

III SA/Gl 221/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-04

przegłębień w miejscu budowy . Strona wyjaśniła także, że to ona sprawuje nadzór na budowie oraz że nie posiada pozwolenia na budowę stawu., W dniu 1 lutego 2018 r...
przedstawił szereg dokumentów, a w szczególności m.in. kopię decyzji Starosty P. z dnia [...]r o zatwierdzeniu projektu budowalnego i udzieleniu pozwolenia na budowę...

III SA/Gl 775/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

Starosty Z. z [...] r. (nr [...] ) zatwierdzono projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę dotyczące planowanej inwestycji., -decyzją Wojewody [...] z [..]r...
wcześniejsze pozwolenie na budowę zostało zakwestionowane z powodu niewłaściwości organu, jednakże wszelkie ustalenia przeprowadzone w postępowaniu zakończonym wydaniem tamtej...

III SA/Gl 833/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-02-22

o pozwoleniu na budowę. W ocenie organu nadzoru górniczego pierwszej instancji, budowa i użytkowanie obiektów związanych z przeróbką kopaliny, zlokalizowanych w zakładzie...
górniczym bez ich ujęcia w planie ruchu zakładu górniczego i bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zatwierdzającej projekt budowlany sporządzony przez osoby...

III SA/Gl 960/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-04

. Starosta K. umorzył postępowanie administracyjne na wniosek skarżącego w przedmiocie pozwolenia na budowę budynków na terenie działek o nr ewid...
bez koncesji gospodarował pozyskanymi masami ziemnymi. Dalej wyjaśnił, że [...] r. kupił od A.H. działki o nr ewid. [...], [...], [...] z zamiarem uzyskania pozwolenia na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   20