Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 456/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

m, ale i tak weszła na teren będący własnością Państwa W., przez co władze gminy odmówiły Panu W. wydania pozwolenia na budowę wolnostojącego domu mieszkalnego...
z kredytu kupił wraz z żoną 1,16 ha ziemi k/ O. W maju rozpoczęli hodowlę indyków. W tym czasie Naczelnik Gminy O. wydał decyzję zezwalającą na budowę odlewni żeliwa...

II SA/Wa 1308/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-03

, remontu świetlicy wiejskiej. Jako Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej był inicjatorem budowy siedziby Rady, gminnego ośrodka zdrowia, lecznicy dla zwierząt, automatycznej...
, lecz wnosi o przyznanie skromnej emerytury specjalnej, która pozwoli mu godnie żyć., W.B. do wniosku o rentę specjalną załączył pismo Urzędu Gminy G. z dnia 23 marca 2005 r...

II SA/Wa 415/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

okoliczności, iż po utracie pracy w wyniku likwidacji zakładu ojciec dziecka podejmował zatrudnienie nieobjęte ubezpieczeniem na budowach czy w gospodarstwach rolnych, Prezes ZUS...
z ubezpieczenia społecznego. Poczynienie tych ustaleń pozwoli na pełną ocenę, czy w sprawie została spełniona przesłanka zaistnienia szczególnych okoliczności, o której mowa w art. 83...

II SA/Wa 2006/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

. W zimie w ogóle nie było pracy, dlatego nie wykonywał zatrudnienia. Wypadek, któremu uległ na budowie spowodował jego całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji...
, potwierdzoną od 2007 r. Jednocześnie jednak wystąpienie udaru z tak dotkliwymi skutkami należy uznać w ocenie pełnomocnika za szczególną okoliczność, która nie pozwoliła...

II SA/Wa 1096/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

i o dzieło z 1998 r. oraz zasygnalizował nielegalną pracę w [...], a także w ochronie przy budowie portu w [...] bez umowy w latach 2010 - 2011., O ile w wymiarze...
przedstawić albo przynajmniej wskazać dowody na istnienie tych okoliczności, które pozwolą organowi załatwić jego wniosek pozytywnie. Wynika to z treści znowelizowanego art. 7...