Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 3364/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego związane...
I instancji powołał przykład rurociągu (przebiegającego pod ziemią jak i znajdującego się na jej powierzchni) stanowiącego w rozumieniu Prawa budowlanego budowlę, która - służąc...

OSK 977/04 - Wyrok NSA z 2004-12-22

)wydaną na podstawie art. 48 Prawa budowlanego, nakazał Z. K. wykonać rozbiórkę samowolnie wybudowanego budynku gospodarczego o wymiarach 6,52 x 12,50 m i pow. zabudowy 81,25...
budowlane przy wznoszeniu omawianego budynku gospodarczego na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, co stanowi naruszenie art. 28 Prawa budowlanego. Z ustaleń...

II SA/Bd 581/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-07

ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późn. zm.)., Z akt sprawy wynika, że Katarzyna K. dobudowała...
naruszony został art. 28 Prawa budowlanego, który stanowi, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem...

SA/Bd 2956/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-04-08

z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia S. C. na postanowienie Powiatowego Inspektora...
w tym zakresie pozwolenia na budowę, czym naruszył art. 28 obowiązującego Prawa budowlanego. Inwestor posiadał wyłącznie decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

OSK 710/04 - Wyrok NSA z 2004-10-22

1. W pojęciu budowli /art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ nie będzie mieścić się urządzenie budowlane...
się w pojęciu urządzenia budowlanego, o którym mowa w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./. Naczelny Sąd...

II SA/Wr 3015/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-05-13

Administracyjnym. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie [...], działając na podstawie art. 51 ust. l pkt l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000...
r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm. - zwaną dalej Prawo budowlane) decyzją z dnia [...], nr [...], nakazał B. Z., zaniechanie dalszych robót budowlanych objętych...

II SA/Gd 1477/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-09-16

r. Nr [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 51 ust. la, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
budowlana w takim zakresie stanowi inny przypadek niż określony w art. 48 Prawa budowlanego i znajduje do niej zastosowanie tryb legalizacyjny. Postanowieniem z dnia 11...

II SA/Kr 3093/00 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-12-16

1994 r. Prawa budowlane K.K. i M.S. wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych przy zmianie konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym położonym przy ul. J. '1' w K. (działka...
nr [...]. Nie ma zatem podstaw do zastosowania art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego., Ponownie rozpoznając sprawę postanowieniem z dnia 16 października 1996r, znak: [...] Prezydent...

IV SA 4865/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-20

Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane nakazał rozbiórkę części ogrodzenia murowanego powyżej 220cm...
znajduje art. 48 Prawa budowlanego., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł J. F. Zarzucił organowi naruszenie prawa, ponieważ w okresie w którym budował ogrodzenie...

II SA/Ka 1013/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-07-19

w zw. z art.51 ust.4 i art.52 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. wówczas Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 obecnie tekst jedn. Dz.U. z 2003 r...
. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) zwanej dalej prawem budowlanym., Natomiast w uzasadnieniu podano, że T.Z., współwłaścicielka nieruchomości, w dniu [...]r. rozebrała...
1   Następne >   +2   +5   +10   100