Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 2435/81 - Wyrok NSA z 1981-12-11

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, ponieważ w myśl art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych...
nr 235/1 w Ś.D., powołując się na trudny do ustalenia przepis ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ i podając w uzasadnieniu...

I SA 2307/81 - Wyrok NSA z 1981-11-20

ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Przesłanki takiej nie może natomiast stanowić fakt, że inwestor - realizujący budowę...
budowlanych określenia czynności i zmian lub przeróbek, jakie należy wykonać w celu uzyskania decyzji zezwalającej na wznowienie robót /art. 36 ust. 2 prawa budowlanego...

SA/Kr 296/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-12-03

1. Zasada zabudowy planowej, wyrażona w art. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, nie oznacza niedopuszczalności...
się w sposób niejasny na 'art. 54 pkt 5 ust. 1' prawa budowlanego stwierdził, że parcela wnioskodawcy znajduje się na terenach przeznaczonych pod budowę baz technicznych...

I SA 2253/81 - Wyrok NSA z 1981-11-05

1. Artykuł 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, mówiący o przeznaczaniu terenu na określony cel 'zgodnie z przepisami...
odmawiającej pozwolenia na budowę z powodu odmiennego przeznaczenia terenu /art. 54 ust. 5 w zw. z art. 3 prawa budowlanego/, jeżeli przeznaczenie to wynika z uproszczonego planu...

I SA 1933/81 - Wyrok NSA z 1981-09-25

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, jest równoczesne wystąpienie dwóch przesłanek, to jest: - rozpoczęcia budowy lub wybudowania obiektu bez wymaganego prawem...
letniskowe zostały wybudowane bez uzyskania pozwolenia na budowę wymaganego art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229...

SA 947/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

możliwości korzystania z terenu przez osobę nie będącą jego właścicielem, nie zastępuje natomiast pozwolenia na budowę, wymaganego przez przepisy prawa budowlanego. 2. Nakaz...
wybudowanego przed wejściem w życie prawa budowlanego z 1974 r., jeżeli w myśl przepisów obowiązujących w tym czasie, wydanie analogicznego nakazu było dopuszczalne. Naczelny...

SA/Kr 413/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-12-23

z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, jeżeli nie dopełnił obowiązku wynikającego z par. 36 rozporządzenia Ministra Gospodarki...
., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ terenowy organ...

SA 773/81 - Wyrok NSA z 1981-05-21

z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ obiekt budowlany należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska...
. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgody właściwego organu administracji państwowej /art. 44 prawa budowlanego/. Przez zmianę sposobu...

SA 908/81 - Wyrok NSA z 1981-06-25

1. Organ administracji państwowej nie może nakazać rozebrania ogrodzenia nieruchomości z powołaniem się na naruszenie przepisów prawa budowlanego o pozwoleniu na budowę...
tylko jego odcinków zamykających drogę przebiegającą przez grunty skarżącego. Organ ten, powołując się na art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U....

SA 574/81 - Wyrok NSA z 1981-06-01

1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 74 poz. 229/. Z treści odpowiedzi Wojewody Płockiego udzielonej na skargę wynika, że decyzja organu I instancji została utrzymana...
w zatwierdzonym planie gospodarczym, a decyzja zatwierdzająca plan realizacyjny zachowuje ważność w świetle art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo...
1   Następne >   3