Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 645/80 - Wyrok NSA z 1980-12-30

nie miałyby miejsca naruszenia przepisów prawa budowlanego ze strony realizującego budowę Zbigniewa K., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skargę Zbigniewa K...
24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ - ocenić, czy wznoszony budynek zapewnia odpowiednie oświetlenie budynku sąsiedniego zgodnie z przepisami...