Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 6/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Treść art. 28 ust. 1 i art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ oraz par. 44 ust. 2 rozporządzenia Ministra...
krat na oknach zewnątrz budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

IV SA 590/87 - Wyrok NSA z 1987-10-22

Osoby, których dotyczy art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 39 poz. 229 ze zm./, mają przymiot strony w postępowaniu...
oraz udzielająca pozwolenia na budowę budynku gospodarczego, została wydana z naruszeniem art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz...

III ARN 10/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Art. 39 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ nie stanowi samodzielnej podstawy do wydania decyzji w przedmiocie...
w sprawie materiale dowodowym oraz czy powołane przez ten organ przepisy prawne uprawniały do stosowania art. 39 prawa budowlanego., W dyspozycji tego przepisu...

IV SA 626/86 - Wyrok NSA z 1987-02-13

1. Jeżeli sąd administracyjny stwierdził, że nakaz rozbiórki obiektu budowlanego jest zgodny z prawem, należy uznać za niezgodne z prawem wszelkie późniejsze próby...
uniknięcia wykonania decyzji nakazującej rozbiórkę., 2. Artykuł 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ nie stwarza podstaw...

IV SA 62/87 - Wyrok NSA z 1987-05-19

1. Artykuł 39 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ ma zastosowanie tylko do ukończonego obiektu budowlanego lub obiektu...
o odroczeniu terminu rozbiórki, gdyż na podstawie art. 39 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ orzekł o tym organ stołeczny...

IV SA 381/87 - Wyrok NSA z 1987-07-10

Warunek wykazania się przez inwestora prawem do dysponowania nieruchomością /art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz...
z dnia 15 grudnia 1986 r., powołując się na art. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/, odmówił Andrzejowi K. wydania pozwolenia...

SA/Po 925/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1987-12-02

, które jest dobrem chronionym /art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./., 2. Niedopuszczalne jest stosowanie płyt...
. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ oraz na par. 34 rozporządzenia. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru...

IV SA 693/86 - Wyrok NSA z 1987-06-11

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/, ustalił Stanisławowi B. miejsce i warunki realizacji inwestycji w postaci...
prawa budowlanego /bez wskazania ustępów/ oraz art. 108 Kpa orzekł utratę ważności pozwolenia na budowę na działce przy ul. Ł. róg ul. R. w części dotyczącej budowy...

IV SA 900/86 - Wyrok NSA z 1987-02-24

Obowiązek wykonania rozbiórki obiektów, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, wynika...
października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/. Ponadto w uzasadnieniu decyzji podano, że zostało wydane wskazanie lokalizacyjne dla budowy na mawianej...

IV SA 393/87 - Wyrok NSA z 1987-08-14

przez Danutę J. art. 37 ust. 1 pkt 2 lub art. 37 ust. 2 prawa budowlanego, domagali się pociągnięcia do odpowiedzialności karno-administracyjnej osób winnych wydania decyzji z dnia...
art. 37 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, mimo że Danuta J. - przez dobudowę do swego domu mieszkalnego nowych pomieszczeń - naruszyła przepisy rozporządzenia w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   7