Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GZ 95/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-28

w postaci: wyciągu z rachunku bankowego, umowy pożyczki, deklaracji w prawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zamówienia z dnia [...] lipca 2019 r., Zaskarżonemu...
o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych...

I GZ 6/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

wniosła o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów w postaci: wyciągu z rachunku bankowego, umowy pożyczki oraz deklaracji w prawie podatku od czynności...
skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody...

I SA/Sz 846/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-30

.). Do przedmiotowego odwołania załączono ponadto pismo Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w S. z dnia 27 sierpnia 2009 roku, z którego wynika, że podatek od czynności...
ze skargi M. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie podatku akcyzowego po wznowieniu postępowania 1...

I SA/Sz 947/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-13

luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. Nr 74, 2011r., poz. 397 ze zm.), w art. 1a ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych...
się przez organy z obowiązku podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia sprawy poprzez zebranie i rozpatrzenie wszelkich koniecznych dowodów...

I SA/Sz 1120/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

dochodowym od osób prawnych Dz.U. Nr 74, 2011r., poz. 397 ze zm.), w art. 1a ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 101, z 2011r., poz...
stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym. W myśl art. 6 ust. 1 u.p.a., obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba, że ustawa...

I SA/Sz 1119/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. Nr 74, 2011r., poz. 397 ze zm.), w art. 1a ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U....
ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym. W myśl art. 6 ust. 1 u.p.a., obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu...

I SA/Sz 1118/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

. 397 ze zm.), w art. 1a ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 101, z 2011r., poz. 649 ze zm), w art. 115 ustawy z dnia 29...
, art. 187 § 1 O.p., poprzez pominięcie zasady prawdy obiektywnej i -pominięcie przez organy obowiązku podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia...

I SA/Sz 1117/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 101, z 2011r., poz. 649 ze zm), w art. 115 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji...
przez organy obowiązku podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia sprawy poprzez zebranie i rozpatrzenie wszelkich koniecznych dowodów, co jest rażącym...

I SA/Sz 852/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-13

dochodowym od osób prawnych Dz.U. Nr 74, 2011r., poz. 397 ze zm.), w art. 1a ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 101, z 2011r...
podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia sprawy poprzez zebranie i rozpatrzenie wszelkich koniecznych dowodów, odmowę przeprowadzenia dowodów...

I SA/Bd 859/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-20

wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy., Wskazać trzeba, że poza sporem pozostaje okoliczność dokonania przez skarżącego czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem...
. Rozpoznanie prawne w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania na poziomie wartości, a nie ceny zostało przyjęte również w systemie podatków majątkowych: podatku od czynności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100