Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 2535/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-27

.), 'Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od gier' (8 godz.) na Podyplomowym Studium [...], edycja [....] nr [...], za które przysługiwało wynagrodzenie: 3800 zł za 20...
z [...] grudnia 2010 r.), której przedmiotem było przeprowadzenie wykładów: 'Podatek dochodowy od osób fizycznych' (12 godz.), 'Podatek od czynności cywilnoprawnych...

VI SA/Wa 2642/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-12

, w którym uczestniczył zainteresowany w ramach umów zawartych z płatnikiem składek było przygotowanie wykładów, a końcową - ich wygłoszenie, które jest czynnością lub szeregiem czynności...
za wynagrodzeniem. Organ podkreślił przy tym, że czynności zmierzające do powstania materiałów pomocniczych, nawet jeśli zostaną zmaterializowane na piśmie w formie dokumentu...

VI SA/Wa 2438/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-29

oraz metody przeprowadzenia prac pozbawiają przedmiotową umowę cech umowy o dzieło, czyniąc ją umową cywilnoprawną o świadczenie usług., Wykonanie określonej czynności (szeregu...
'dzieło' nie poddaje się sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych lub prawnych, jak również nie ma zdolności do bycia przedmiotem samodzielnego obrotu. Czynności...

VI SA/Wa 2122/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-29

przeprowadzenia prac pozbawiają przedmiotową umowę cech umowy o dzieło, czyniąc ją umową cywilnoprawną o świadczenie usług., Wykonanie określonej czynności (szeregu...
'dzieło' nie poddaje się sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych lub prawnych, jak również nie ma zdolności do bycia przedmiotem samodzielnego obrotu. Czynności...

VI SA/Wa 173/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

dopełnienia ustawowych obowiązków ubezpieczonego oraz płatnika składek, tj. uniknięcia w drodze czynności cywilnoprawnych (zawarcia umowy) obowiązków publicznoprawnych...
'k.c.', dotyczące zlecenia, na rzecz płatnika składek w spornym okresie. Organ pierwszej instancji podkreślił, że przedmiotem spornej umowy były czynności rozłożone czasie...

VI SA/Wa 1721/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

wszelkie czynności dokonane w niniejszym postępowaniu, w tym wniesienie odwołania., Ponownie rozpoznając sprawę Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przypomniał, że pismem...
, z dokumentacji przesłanej przez ZUS w L. wynika, że pod ogólnym stwierdzeniem przedmiotu umów, strony uzgodniły szereg czynności do wykonania, między innymi przywrócenie...

VI SA/Wa 2239/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

czynności miały na celu osiągnięcie konkretnego rezultatu. Ubezpieczona zobowiązana była do sporządzenia sprawozdania finansowego do Urzędu Marszałkowskiego na potrzeby...
Centrum Pediatrii w S. Zainteresowana nie została wynagrodzona za same czynności, które podjęła, a za efekt swojej pracy - dzieło, które miała do wykonania. Umowa łącząca...

VI SA/Wa 1562/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-27

zawartych umów nie było uniknięcie dopełnienia ustawowych obowiązków ubezpieczonego oraz płatnika składek, tj. uniknięcia w drodze czynności cywilnoprawnych (zawarcia umowy...
w województwie małopolskim z uwzględnieniem specyfiki obiektów., ZUS zakwestionował charakter powyższych umów uznając, że czynności wykonywane przez zainteresowanego de...

VI SA/Wa 1277/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-05

w postaci postrzegalnej. pozwalającej nie tylko odróżnić je od innych przedmiotów, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu. Z kolei wykonywanie określonej czynności...
, czy też szeregu powtarzających się czynności bez względu na to. jaki rezultat czynność ta przyniesie jest z kolei właściwe dla umów co, do których mają zastosowanie...

VI SA/Wa 1858/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-07

wykonywanie określonej czynności, czy też szeregu powtarzających się czynności bez względu na to. jaki rezultat czynność ta przyniesie jest z kolei właściwe dla umów...
zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, przy czym do umowy o świadczenie usług stosuje się odpowiednio...
1   Następne >   +2   +5   +10   18