Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Bk 327/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-08-28

do napędu silników spalinowych, a przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
z wykonaniem przez Skarżącego czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, które stanowi wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych w rozumieniu ustawy...

I SA/Bk 667/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-01-24

skutki wadliwości czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2014, s. 340-342)., W ramach tego podatku nie funkcjonuje instytucja dobrej wiary nabywcy towaru...
, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz (art. 37h ust. 2 u.a.p.). W myśl art. 37j ust. 1...

I SA/Bk 1824/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-21

dla podatku akcyzowego, przyjęta w ustawie akcyzowej oraz w przepisach wspólnotowych, konstrukcja zdefiniowania podatnika poprzez wykonywanie przez niego czynności na wyrobach...
, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz (art. 37h ust. 2 u.a.p....

III SA/Łd 395/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-27

. w kwocie 151,00 zł, Ponadto na podstawie wykazu czynności cywilnoprawnych, których stroną był R. M. według stanu na dzień 6 czerwca 2017 r. oraz kserokopii aktów...
wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku...

III SA/Lu 581/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-18

ma obowiązek pobrania podatku od podatnika oraz wpłacenia go organowi podatkowemu we właściwym terminie. Za te czynności, tj. za pobór podatków i opłat stanowiących dochody...
-prawnych, wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Jest zobowiązany do wykonywania czynności w interesie publicznoprawnym., Obowiązek wykonywania funkcji...

III SA/Łd 863/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się - w myśl art. 37h ust. 2 ustawy - czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa...
' w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa wobec braku takich czynności, które wymagałyby opodatkowania...

III SA/Łd 859/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się - w myśl art. 37h ust. 2 ustawy - czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
, stanowiących o obowiązku zapłaty 'opłaty paliwowej' w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa wobec...

III SA/Łd 861/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

silnikowych oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się - w myśl art. 37h ust. 2 ustawy - czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem...
paliwowej' w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa wobec braku takich czynności, które wymagałyby...

III SA/Łd 860/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

Funduszu Drogowym, stanowiących o obowiązku zapłaty 'opłaty paliwowej' w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
, których przedmiotem są paliwa wobec braku takich czynności, które wymagałyby opodatkowania podatkiem akcyzowym i braku winy w związku z niezłożeniem wniosku o upadłość, naruszenie...

III SA/Łd 865/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

w ust. 1, rozumie się - w myśl art. 37h ust. 2 ustawy - czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz...
zapłaty 'opłaty paliwowej' w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa wobec braku takich czynności...
1   Następne >   +2   +5   7