Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SAB/Go 30/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-22

o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione. W myśl natomiast przepisu art. 26a ust. 1 u.g.n.r.SP., nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych...
, takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa. Uzasadnieniem takiej regulacji jest to, iż Agencja, choć jest odrębną od Skarbu Państwa państwową osobą prawną...

II SA/Ke 160/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-26

na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2017.1150 t.j.), to w sytuacji, gdy do określenia wartości...
weryfikacji urzędu skarbowego, o jakiej mowa w art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w § 9 tiret pierwsze...

II SA/Kr 1152/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-27

notariusz informował ją wyłącznie o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych Jednocześnie odpowiadając twierdząco na pytanie, czy są to wszystkie opłaty związane...
zarzucała, że przy zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości została poinformowana wyłącznie o obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, pozostałe opłaty...

II SAB/Go 28/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-22

o czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej w sprawach dotyczących Zasobu oraz nieruchomości nabywanych przez Krajowy Ośrodek. Z dołączonych do akt odpisów akt ksiąg...
pkt 4a:, 1) zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności;, 2) zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania...

II SAB/Go 29/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-22

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, nie pobiera się od Krajowego ośrodka podatku o czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej w sprawach dotyczących Zasobu oraz nieruchomości...
postępowania w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 4a:, 1) zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności;, 2) zobowiązuje...

II SA/Lu 107/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-12

obejmują opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie około 230 000 zł oraz kwotę około 72 400 zł z tytułu opłaty planistycznej i 2 400 zł z podatku od czynności...
cywilnoprawnych wynikających z wprowadzanych zmian. Rzeczoznawca sporządzający prognozę dostrzegł jednocześnie, że rzeczywiste nakłady i dochody uzależnione będą przede wszystkim...

IV SA/Wa 3226/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-27

od czynności cywilnoprawnych z 2007 r. dotyczących zobowiązań kredytowych i ustanowionych w związku z tymi kredytami hipotek oraz kopię wniosku o wpis w księdze wieczystej...
, udokumentowania zaciągnięcia kredytów, faktu ich spłacania oraz posiada statusu osoby bezrobotnej., W odpowiedzi na wezwanie, skarżąca nadesłała kserokopie deklaracji podatku...

IV SA/Wa 3226/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-05

statusu osoby bezrobotnej. Skarżąca na skutek tego wezwania nadesłała kserokopie deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych z 2007 r. dotyczących zobowiązań kredytowych...

II SA/Sz 479/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-01

z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem strony, organ bezzasadnie ustalił, że wyłącznie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego spowodowała wzrost wartości...
zapewnioną możliwość czynnego uczestniczenia w postępowaniu, była informowana o czynnościach i dowodach w sprawie oraz o przysługujących jej uprawnieniach do wypowiedzenia...

II SA/Lu 544/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-21

podatkowe przy ustaleniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Przeliczone ceny rynkowe uzyskane ze sprzedaży tych działek, winny stanowić niewątpliwie podstawę do ustalenia...
rozstrzygnięcia w sprawie będą oczywiście zależeć od wyników tych czynności wyjaśniających. Na tym etapie sporu jakiekolwiek bardziej szczegółowe wskazania co do rozstrzygnięcia...
1   Następne >   +2   +5   +10   13