Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 1269/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-05

i celem zawartych umów nie było aby uniknięcie dopełnienia ustawowych obowiązków ubezpieczonego oraz płatnika składek, tj. uniknięcia w drodze czynności cywilnoprawnych...
tworzącego określone wydarzenie, zgodnie z wizją kompozytora. W ocenie organu wykonywanie tego typu czynności nie może zostać zakwalifikowane, jako praca wykonywana...

VI SA/Wa 1605/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

Konstytucji RP poprzez nie rozpoznanie przez organ II Instancji sprawy i poprzestanie na powołaniu się na stan faktyczny ustalony przez organ I Instancji oraz czynności...
(egzekwowania podatku) nie doprowadzić do skutków niepożądanych z punktu widzenia, tak społecznego, jak i indywidualnego, odnoszącego się do osoby podatnika oraz jego najbliższych...

III SA/Gl 1627/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-12

zyski spółki, wskazują jednak na rozmiar obrotu, tj., na rozmiar wartości czynności handlowych dokonywanych przez spółkę uczestniczącą w obrocie gospodarczym...
dla porządku zaznaczyć, że kwoty wskazujące podstawę opodatkowania tym podatkiem w poszczególnych miesiącach nie wskazują na przychód, czy też ogólnie, szeroko rozumiane...