Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II SA 180/94 - Wyrok NSA z 1995-04-12

czynności cywilnoprawnej, pociągającej za sobą odpowiednie rozłożenie zobowiązań podatkowych z uwzględnieniem kwoty opłaty eksploatacyjnej wchodzącej do kosztów działalności...
Opłatę eksploatacyjną ustala się od ceny sprzedaży wydobytej kopaliny ze złoża albo ceny surowca uszlachetnionego lub wzbogaconego, obejmującej również podatek...