Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SAB/Łd 84/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-11-07

czynności procesowych w sprawie odwołania, jakie złożył od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby zawartej w propozycji pracy złożonej w dniu 27 kwietnia 2017 r...
) oraz gdy organy podejmują inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów...

III OSK 485/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-29

. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.; dalej: 'p.p.s.a.'). Wniosła o uznanie złożonej jej propozycji pracy jako aktu lub czynności, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a....
. 1 oraz art. 60 Konstytucji RP z uwagi na niekonstytucyjność zaskarżonej czynności. Wskazała, że w związku z wejściem w życie ustawy o KAS otrzymała propozycję pracy...

III OSK 436/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-29

ani decyzji administracyjnej, ani aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa., Sąd...
o skutku zwalniającym ze służby, ani aktem lub czynnością, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., lecz jest czynnością o charakterze cywilnoprawnym pracodawcy;, 10) art...

II SA/Go 832/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-13

. 2, art 7, art. 32 ust. 1 i art. 60 Konstytucji., Podnosząc tej treści zarzuty Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego aktu lub czynności, a w razie uznania przez sąd...
zaskarżenie tej czynności. W jej ocenie propozycja spełnia warunki do uznania jej za czynność, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. ponieważ została skierowana...

I OSK 1784/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

użytkowania wieczystego, ani czynności negocjacyjne poprzedzające zawarcie takiej umowy cywilnoprawnej nie będą czynnościami z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art...
się w kategorii czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych...

II SA/Bd 172/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-04-27

2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 19 ustawy o podatku...
funkcjonariusza. Stanowi ono zlecenie dokonywania czynności procesowych na rzecz mocodawcy w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Stosunek ten ma charakter cywilnoprawny...

I OSK 1756/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-28

, ani czynności negocjacyjne poprzedzające zawarcie takiej umowy cywilnoprawnej nie będą czynnościami z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 Pps - por...
z dniem uprawomocnienia się orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej niezależnie od późniejszych czynności organu. Zatem skargę na tą decyzję należało odrzucić...

I OSK 1315/11 - Wyrok NSA z 2012-02-16

. Organ I instancji wykazał bowiem, że zawieszenie w obowiązkach służbowych skarżącego, poprzez blokadę etatu związaną z odsunięciem od wykonywania czynności służbowych...
Celnej w P. nie działał w sprawie pochopnie, bowiem dopiero po 17 miesiącach zawieszenia skarżącego w czynnościach służbowych wydał skarżoną decyzję, nie mając...

I OSK 179/07 - Wyrok NSA z 2007-12-07

przysługuje za wykonywanie wszelkich czynności wykraczających poza obowiązki służbowe. W niniejszej sprawie poza zakresem obowiązków skarżącego pozostawało prowadzenie...
nie wskazuje aby wymagalność dodatkowego wynagrodzenia uzależniona była od tego, kto wystąpił z inicjatywą wykonywania tego rodzaju czynności. Fakt określenia przez Ministra...

II SA/Go 813/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-28

oraz art. 170 ust. 1 tej ustawy oraz naruszenie art. 179 i art. 180 ustawy o KAS. Zarzucił także niekonstytucyjność zaskarżonego aktu/czynności ze względu na niezgodność...
wniósł o uchylenie zaskarżonego aktu lub czynności., W uzasadnieniu skargi podniósł, że nawet jeśli propozycja warunków zatrudnienia składana na podstawie art. 165 ust. 7...
1   Następne >   +2   +5   10