Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Kr 213/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-16

. określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. W skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...
skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody...

VI SA/Wa 2356/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-20

od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), z której wynika, że skarżący zawarł z członkiem rodziny (według informacji zawartych w formularzu z L. F.) umowę pożyczki na kwotę...
w wysokości 30.682 zł (załączono podsumowanie księgi przychodów i rozchodów oraz PIT-5 potwierdzające powyższe)., Ponadto skarżący załączył:, - deklarację w sprawie podatku...

II SA/Sz 485/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-06-07

o wysokości raty spłaty pożyczki wynoszącej [...] zł, umowę pożyczki na kwotę [...]zł, zawartą pomiędzy skarżącym a L. D., deklarację w sprawie podatku od czynności...
cywilnoprawnych z tytułu zawarcia opisanej pożyczki, karty informacyjne leczenia szpitalnego W. D., paragon na kwotę [..] zł ze stacji paliw, wyciąg z konta bankowego...

II GSK 5582/16 - Wyrok NSA z 2018-12-19

oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - do grupy podatków obrotowych. W przypadku gry na automatach, podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi kwota stanowiąca różnicę...
, a gra organizowana jest w celach komercyjnych i na charakter losowy. Czynności kontrolne utrwalone zostały za pomocą aparatu cyfrowego. Jednocześnie stwierdzono...

II GSK 5685/16 - Wyrok NSA z 2018-12-19

- obok podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - do grupy podatków obrotowych. W przypadku gry na automatach, podstawę...
działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, ale także podatek od gier., W literaturze przedmiotu podkreśla się, że podatek ten jest zaliczany...

II GSK 2/17 - Wyrok NSA z 2019-07-03

się, że podatek ten jest zaliczany - obok podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - do grupy podatków obrotowych. W przypadku gry...
i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, ale także podatek od gier., W literaturze przedmiotu podkreśla...

II GSK 763/17 - Wyrok NSA z 2019-07-03

., W literaturze przedmiotu podkreśla się, że podatek ten jest zaliczany - obok podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - do grupy...
regulują nie tylko warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, ale także podatek od gier...

II GSK 475/17 - Wyrok NSA z 2019-07-03

., W literaturze przedmiotu podkreśla się, że podatek ten jest zaliczany - obok podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - do grupy...
regulują nie tylko warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, ale także podatek od gier...

II GSK 547/16 - Wyrok NSA z 2016-10-18

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - do grupy podatków obrotowych. W przypadku gry na automatach podstawę...
w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, ale także podatek od gier., W literaturze przedmiotu podkreśla się, że podatek ten jest zaliczany - obok...

II GSK 546/16 - Wyrok NSA z 2016-10-18

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - do grupy podatków obrotowych. W przypadku gry na automatach podstawę opodatkowania...
w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, ale także podatek od gier., W literaturze przedmiotu podkreśla się, że podatek ten jest zaliczany - obok...
1   Następne >   +2   +5   +10   75