Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

III SO/Łd 12/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-12-14

informacji w przedmiocie konieczności podjęcia czynności zmierzających do spłaty zadłużenia, co jest warunkiem niezbędnym do przedłużenia najmu lokalu socjalnego. W ocenie...
podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu W. U. i nakazać wypłatę powyższej kwoty adwokat K. G.-K...