Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II GSK 194/15 - Wyrok NSA z 2016-06-07

realizacji czynności niezwiązanych z prowadzoną działalnością,, W ocenie skarżącego prowadzona przez niego pozarolnicza działalność polegająca w szczególności na świadczeniu...
w sobie jednorodnych pod względem podmiotowym czynności, które charakteryzują się jednak pewna cechą wspólną - przymiotem osobistego (a więc bez pośrednictwa osób trzecich...

VI SA/Wa 124/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 i 1039), lub rozporządza nimi poprzez jakąkolwiek czynność prawną lub faktyczną...
przepisów o podatku akcyzowym (art. 2 pkt 12)., Zgodnie z art. 2 pkt 3 w zw. z art. 2 pkt 2 f-n ustawy o zapasach paliwami są: gaz płynny (LPG), benzyny silnikowe, benzyny...