Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Wr 1670/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.)., W sprawie została też spełniona druga przesłanka ustanowiona w art. 40 ust. 1...
jest obciążenie należnościami publicznoprawnymi za podjęcie czynności prawnych, a nie obowiązek prowadzenia ewidencji. Nie ma podstaw do wyprowadzenia regulacji z ustawy z 9...