Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Gl 13/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-23

na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przekazania wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych., Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału...
r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Miasta R. na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przekazania wpływów z podatku od czynności...

III SAB/Gd 124/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-03

podatkowa. Ponadto pełnomocnik podniósł, że jest pełnomocnikiem 'B' Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu dotyczącym nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i oświadczył...
. stwierdzającej nadpłatę podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 248.000 zł pobranego przez płatnika przy umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego (rep...

II SAB/Go 30/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-22

o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione. W myśl natomiast przepisu art. 26a ust. 1 u.g.n.r.SP., nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych...
, takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa. Uzasadnieniem takiej regulacji jest to, iż Agencja, choć jest odrębną od Skarbu Państwa państwową osobą prawną...

I SAB/Lu 29/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-08

utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca złożyła stosowne oświadczenie o cofnięciu skargi. Jednocześnie...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości podatku rolnego. p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie...

VIII SAB/Wa 13/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-21

ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.). Skarżący został jednocześnie pouczony, że czynności tej należy...
z akt sprawy, skarżący został prawidłowo wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi [...] kwietnia 2019 r., a termin do dokonania tej czynności upłynął [...] kwietnia...

I SAB/Bk 4/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-13

nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega...

III SAB/Wa 20/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-12

Sprawa ze skargi J.D. na bezczynność Wójta Gminy D. postanawia: I. stwierdzić swą niewłaściwość; II. sprawę przekazać według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi w Bydgoszczy.

I SAB/Lu 25/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-21

Sprawa ze skargi J. K. na postanowienie - z dnia [...] przedmiocie - - odrzucić skargę.

I SAB/Bk 3/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-20

Sprawa ze skargi D. Z. i R. Z. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2018 r. p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

I SAB/Bk 5/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-14

Sprawa ze skargi D. Z. i R. Z. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2012 p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   +5   +10   33