Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 602/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-27

podatkowej w zakresie uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdy strona takiego obowiązku nie miała, a także w sytuacji, gdy od zawarcia umowy upłynęło...
o jego ustanowieniu. Fakt ten, poza wszystkimi dotychczas podnoszonymi argumentami, jest o tyle istotny, że wpływa na ważność samej czynności prawnej dokonanej...

V SA/Wa 490/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

warunek z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b) w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w opłatach (na podstawie art...
p.p.s.a. zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z § 2 pkt 7 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców...

I SA/Sz 1150/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-26

zobowiązania podatkowego - stosowanie tej instytucji nie jest bowiem zastrzeżone dla należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych...
wykonawczymi uległy przedawnieniu, wskazując, że termin przedawnienia upływał z dniem:, - 30.12.2006 r. w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług...

I SA/Bd 366/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-07

dla należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem przedmiotu hipoteki, podatku spadkowego od odziedziczonej...
należności z tytułu podatku od towarów i usług za październik i grudzień 1997r., marzec, kwiecień i maj 1996r. oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996r...

I SA/Gl 204/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-26

podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem przedmiotu hipoteki, podatku spadkowego od odziedziczonej nieruchomości albo podatku...

I SA/Gl 1640/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-06

sposób (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych), niż przychody z tytułu działalności gospodarczej czy z umowy o pracę. F, Ponadto w toku postępowania...
. Do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało zatem zobowiązanej 21 lat czynności zawodowej. Daje to, w ocenie ZUS, podstawę do przypuszczenia, że skarżąca będzie jeszcze aktywna...

I SA/Gd 1419/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-26

od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem przedmiotu hipoteki, podatku spadkowego od odziedziczonej nieruchomości albo podatku dochodowego z tytułu najmu...
spłaty tych należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia tych należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik., Od 1 stycznia 2003 r...

I SA/Gl 1246/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-01

zobowiązania podatkowego - stosowanie tej instytucji nie jest bowiem zastrzeżone dla należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych...
dokonanego przez organ I instancji., Podniósł, że podejmował następujące czynności zmierzające do odzyskania należności z tytułu składek: doręczając odpisy tytułów...

I SA/Kr 691/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-28

, której wartość przekracza tysiąc złotych wymaga zachowania formy dokumentowej, ponadto podlega też przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...
także zobowiązania pieniężne z tytułu podatków w wysokości 6.000 zł z miesięczną ratą wynoszącą 200 zł. Jest właścicielem samochodu marki [...] z 1999 r., lokalu mieszkalnego...

V SAB/Wa 4/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08

zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych., W uzasadnieniu Strona zaznaczyła, iż Fundusz w 2005 r...
od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wnosząc o zobowiązanie Prezesa Zarządu Funduszu do wypłaty na rzecz Gminy Miasta D. ww. kwoty...
1   Następne >   +2   +5   +10   59