Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Po 1014-1015/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-04-25

Podstawą obliczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej w postaci umowy sprzedaży udziału we współwłasności rzeczy w częściach ułamkowych jest wartość rynkowa...
skarbowej od czynności cywilnoprawnych w postaci umów sprzedaży, rozróżnia dwie różne podstawy, to jest wartość rynkową rzeczy i wartość rynkową prawa majątkowego...

III SA 943/91 - Wyrok NSA z 1992-01-07

Januszowi M. przedsiębiorstwo, przysługujące jej zwolnienie od podatku obejmowałoby także nabywcę. O tym, czy sprzedaż istotnie nastąpiła, decyduje treść czynności...
1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz. U. z 1989 nr 27 poz. 147 ze zm./ zmiana właściciela przedsiębiorstwa nie stanowi...

III SA 386/95 - Wyrok NSA z 1996-04-05

., zabudowaną domkiem letniskowym. Od tej czynności cywilnoprawnej notariusz pobrał na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków...
. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207 ze zm./, decyduje faktyczne zamieszkiwanie w nabytym lokalu /budynku/ przez okres co najmniej 5 lat od dnia powstania...