Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Wa 625/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-20

drogi, w miejscu proponowanej lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego wraz z ewentualnie wykonanymi szkicami,, 2. karty drogowej pojazdu, którym pracownicy...
, a nie karta pojazdu, która nie stanowi informacji publicznej., W zakresie zaś punktu 3 wniosku, odnośnie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma wysłanego do urzędu...

IV SAB/Wr 8/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-27

(kart pojazdu lub delegacji) wystawionych od momentu zakupu ostatniego samochodu służbowego na rzecz Urzędu Gminy, potwierdzających wykorzystanie tego samochodu do podróży...
(kart pojazdu lub delegacji) wystawionych od momentu zakupu ostatniego samochodu służbowego na rzecz Urzędu Gminy, potwierdzających wykorzystanie tego samochodu do podróży...

II SA/Bd 525/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-07

oraz wynagrodzenia kierowcy w [...]., udostępnienia karty (skan) pojazdu;, 3. służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miasta oraz jednostkach podległych - podania numerów...
skarżącego, że żądana przez niego informacja dotycząca karty pojazdu nie stanowi informacji publicznej., Pismem z dnia [...] r. organ udzielił skarżącemu informacji dotyczącej...

I OSK 1091/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

odcinka drogi, w miejscu proponowanej lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego wraz z ewentualnie wykonanymi szkicami; (2) karty drogowej pojazdu, którym pracownicy...
. Odnośnie pkt 2 wniosku organ podał, że informacje na temat odcinka poddanego lustracji, zawiera karta oceny zasadności lokalizacji urządzenia, a nie karta pojazdu...

II SAB/Go 148/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-22

w dniu 11 czerwca 2019 r., czyli po dacie wniesienia skargi. W piśmie tym organ wskazał, że:, - korzystanie z pojazdu służbowego rejestrowane jest na kartach pojazdu...
,, - zużycie paliwa rejestrowane jest na fakturach oraz rozliczane na kartach pojazdu,, - wyjazdy Wójta do mieszkańców nie są rejestrowane z wyszczególnieniem osób i miejscowości...

I OSK 866/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

miejscowości, do których służbowo podróżował Pan Andrzej Parafianowicz w ww. okresie; 5. Podanie liczby kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Pan Andrzej...
Parafianowicz w powyższym okresie; 6. Przesłanie skanów kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Podsekretarz Stanu Pan Andrzej Parafianowicz w powyższym okresie...

I OSK 865/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

, do których służbowo podróżował Pan Andrzej Parafianowicz w ww. okresie; 5. Podanie liczby kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Pan Andrzej Parafianowicz...
w powyższym okresie; 6. Przesłanie skanów kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Podsekretarz Stanu Pan Andrzej Parafianowicz w powyższym okresie., Minister...

II SAB/Ke 30/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-09-04

je w karcie pojazdu? Takie informacje są konieczne, gdyż wydatki na utrzymanie dróg na dzień 15 grudnia 2007r. znacznie przekroczyły kwoty zapisane w budżecie., 5. Kto odpowiada...
. Czy są prowadzone karty pojazdów?, 8. Czy zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy w K. jest zgodne ze strukturą stanowisk zatwierdzonych stosowną uchwałą Rady Gminy?, 9...

I OSK 863/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

, do których służbowo podróżował Pan Andrzej Parafianowicz w ww. okresie., 5. Proszę o podanie liczby kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Pan Andrzej Parafianowicz...
w powyższym okresie., 6. Przesłanie skanów kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Podsekretarz Stanu Pan Andrzej Parafianowicz w powyższym okresie., Pismem z dnia 19...

I OSK 864/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

, do których służbowo podróżował Pan Andrzej Parafianowicz w ww. okresie., 5. Proszę o podanie liczby kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Pan Andrzej Parafianowicz...
w powyższym okresie., 6. Przesłanie skanów kart drogowych pojazdów służbowych, którymi jeździł Podsekretarz Stanu Pan Andrzej Parafianowicz w powyższym okresie., Pismem z dnia 17...
1   Następne >   +2   +5   10