Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 1648/09 - Wyrok NSA z 2010-03-24

(obowiązku), jak i czynności odmawiające takiego potwierdzenia, czy polegające na odmowie wykonania czynności np. odmowa zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu (uchwała NSA...
NSA z dnia 10 października 2007 r., sygn. akt II SA 1719/03 - dotyczący odmowy udostępnienia danych z ewidencji pojazdów; wyrok NSA z dnia 15 lutego 2007r, sygn. akt...

I OSK 1577/09 - Wyrok NSA z 2010-03-24

np. odmowa zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu (uchwała NSA z dnia 4 lutego 2008 r., sygn. akt I OPS 3/07), wypłata i odmowa wypłaty należności mieszkaniowych...
z ewidencji pojazdów; wyrok NSA z dnia 15 lutego 2007r, sygn. akt I OSK 509/06; wyrok NSA z dnia 25 lutego 1983 r., sygn. akt II SA 2083/82 w sprawie odmowy dokonania wpisu...

I OSK 1576/09 - Wyrok NSA z 2010-03-24

wykonania czynności np. odmowa zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu (uchwała NSA z 4 lutego 2008 r., sygn.akt I OPS 3/07), wypłata i odmowa wypłaty należności...
wydania zezwolenia zagranicznego; wyrok NSA z 10 października 2007 r., sygn. akt II SA 1719/03 - dotyczący odmowy udostępnienia danych z ewidencji pojazdów; wyrok NSA...

I OSK 1647/09 - Wyrok NSA z 2010-03-24

np. odmowa zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu (uchwała NSA z 4 lutego 2008 r., I OPS 3/07), wypłata i odmowa wypłaty należności mieszkaniowych dla żołnierza (uchwała NSA...
- dotyczący odmowy wydania zezwolenia zagranicznego; wyrok NSA z 10 października 2007 r., sygn. akt II SA 1719/03 - dotyczący odmowy udostępnienia danych z ewidencji pojazdów...

IV SA/Po 1369/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-14

go do przedłożenia wyciągów z kont bankowych oraz lokat i kart kredytowych za okres ostatnich 6 miesięcy, wykazania za pomocą kserokopii dokumentów jakiego rzędu kwoty...
wyjaśnił, iż nie posiada żadnych kont bankowych ani kart kredytowych a jego jedynym źródłem utrzymania jest emerytura. Do powyższego pisma wnioskodawca załączył dowód...

IV SA/Gl 1302/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-08-14

organu - dokumentów dotyczących jego niepełnosprawności, gdyż przedłożył decyzję ZUS. Natomiast karta parkingowa na jego osiedlu nie jest wymagana. Podniósł zarzut...
niepełnosprawność, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej osoby niepełnosprawnej. Ponadto zamieszczona została notatka służbowa, według której skarżący poinformował...

IV SA/Po 228/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-10

bankowych od dnia 1 października 2015 roku do dnia złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy, przedłożenia informacji dotyczących lokat i kart kredytowych należących...
, że nie ma żadnych lokat, kart kredytowych ani przedmiotów wartościowych o wartości powyżej 5000 zł. Przedstawiając swoje stałe wydatki skarżący wskazał na opłaty...

II SA/Ka 2325/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-10-13

Pocztowego w Ś., zawierające informację, zgodnie z którą 'przesyłka polecona [...] nadana Ś[...], dnia [...], została doręczona adresatowi to jest K.J. dnia [...], karta...
doręczeń [...], pozycja [...]. Odbiór przesyłki kwituje osobiście adresat listu'. Naczelnik Urzędu Pocztowego w Ś. dodał, iż jest w posiadaniu przywołanej karty doręczeń...

III SA/Gd 320/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-29

stanowiących sumę miesięcznych dochodów brutto uzyskiwanych przez wnioskodawczynię;, e) oświadczenia w przedmiocie zarejestrowanych na wnioskodawczynię pojazdów mechanicznych...
;, - kserokopia umowy o kartę płatniczą debetową;, - potwierdzenia wykonania przelewów dla A na kwotę 220 zł (z tytułem - opłata za mieszkanie listopad 2012), 200 zł...

III SA/Gd 323/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-29

stanowiących sumę miesięcznych dochodów brutto uzyskiwanych przez wnioskodawczynię;, e) oświadczenia w przedmiocie zarejestrowanych na wnioskodawczynię pojazdów mechanicznych...
;, - kserokopia umowy o kartę płatniczą debetową;, - potwierdzenia wykonania przelewów dla A na kwotę 220 zł (z tytułem - opłata za mieszkanie listopad 2012), 200 zł...
1   Następne >   2