Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Ke 386/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-09-23

Świętokrzyskiego na uchwałę Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2020 r. Nr XXVI/195/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów...
z 30 listopada 2020 r. nr XXVI/195/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów. Wniósł o stwierdzenie nieważności w całości...

II SA/Wr 560/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

regulacje dotyczące karty parkingowej i miejsc parkingowych dla pojazdów z tą kartą umiejscowił w ramach przepisów ustawy o drogach publicznych oraz ustawy Prawo o ruchu...
publicznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu do wyznaczania miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w karty parkingowe - por. art. 12a ust. 1 u.d.p. Wskazano...

II OSK 432/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Zauważono, że przepis art...
, jak i minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Według organu nadzoru należy mieć również na uwadze, że zmiana...

II OSK 2828/15 - Wyrok NSA z 2017-07-07

miejsc do parkowania, w tym przyjęty wskaźnik odnosi się do pojazdów z kartami parkingowymi. Przyjęta regulacja zawiera również wskazanie sposobu, w jaki przyjęty wskaźnik...
przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w karty parkingowe. Taki pogląd Sądu pozostaje w sprzeczności z literalną wykładnią tego przepisu., Nawet gdyby przyjąć...

II SA/Gd 814/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-04-07

na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w zakresie przepisów kwestionowanej uchwały dotyczących kart terenów 04.MN/U (§ 55-§ 58), 05.MN/U (§ 59-§ 61), 07.MN/U (§...
karty parkingowej., Zdaniem Rady miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie jest tożsame z miejscem postojowym dla osoby niepełnosprawnej. Obowiązek...

II SA/Wr 587/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

parkingowych ustalonych w § 12 ust. 2 pkt 2 ze wskaźnikami dotyczącymi pojazdów z kartami (§ 12 ust. 2 pkt 1 uchwały). Dotyczą one innych aspektów organizacji ruchu. Wskaźniki z §...
brak prawidłowej realizacji upoważnienia ustawowego w zakresie wyznaczania liczby miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę...

II SA/Wr 384/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-19

wskaźnik odnosi się do pojazdów z kartami parkingowymi. Przyjęta regulacja zawiera również wskazanie sposobu w jaki przyjęty wskaźnik powinien zostać osiągnięty...
pojazdów zaopatrzonych w kartą parkingową:, - dla zabudowy wielorodzinnej -1,3 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,, - dla zabudowy usługowej - 3 miejsca postojowe na 100m2...

II SA/Wr 554/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-15

znajdą przepisy o ruchu drogowym. Dlatego też prawodawca główne regulacje dotyczące karty parkingowej i miejsc parkingowych dla pojazdów z tą kartą umiejscowił w ramach...
upoważnienia ustawowego w zakresie wyznaczania liczby miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;, - § 11 ust. 3...

IV SA/Wa 1178/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-23

ustalenia zawarte w: § 7 ust. 3 pkt 1, § 7 ust. 6 pkt 2 i § 14 uchwały: karta terenu nr A.20 UM, ust. 6;, II. art 15 ustawy o p.z.p., w związku z art. 7 Konstytucji RP...
ust. 11, § 13 ust. 12, § 13 ust. 13, § 14 uchwały: karta terenu nr A.2MNU, ust. 5 pkt 5, karta terenu nr A.3MW, ust 5 pkt 2 lit. f, karta terenu nr A.4US, ust. 6 pkt 1...

II SA/Wr 471/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-29

nie powinno znajdować się bezpośrednie powiązanie wskaźników parkingowych ustalonych w § 11 ust. 2 pkt 2 ze wskaźnikami dotyczącymi pojazdów z kartami (§11 ust. 2 pkt 1...
te aspekty są ze sobą powiązane funkcjonalnie - na etapie realizacyjnym w taki sposób, że liczba miejsc dla pojazdów z kartami wynika z liczby miejsc ustalonej dla danego...
1   Następne >   +2   +5   +10   28