Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Go 408/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-11

. zestawienia faktur sporządzonych przez stację paliw [...] z kartami drogowymi pojazdu [...] do którego paliwo miało być nabywane, ujawnione zostało, iż w kartach...
, a nawet zastępował nieobecnego kierowcę. W takich sytuacjach nie rozliczał pobranego paliwa w kartach drogowych pojazdu, bo należało to do kierowcy lub właściwego inspektora...

III SA/Wr 389/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-11

przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową (art. 13 b ust. 6 ustawy);, - ustalenie w pkt. 3...
na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową...

IV SA/Gl 379/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-22

związanych z obsługą strefy płatnego parkowania na rzecz zarządcy drogi, do których zaliczono:, - sprzedaż biletów parkingowych, kart abonamentowych kart parkingowych...
, że sprzedaż biletów parkingowych czy kart abonamentowych to w istocie jedynie określenie miejsca, w którym są one dokonywane. Dodała, że w tym zakresie [...] Zakład Komunalny w J...

II OSK 2813/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

, kart abonamentowych, kart parkingowych pojazdu o napędzie hybrydowym lub elektrycznym, przeprowadzenie kontroli prawidłowości wnoszenia opłat za postój, przygotowanie...
zawarty w odpowiedzi na skargę. Trudno zgodzić się z tym, że sprzedaż biletów parkingowych czy kart abonamentowych jest czymś innym niż pobór opłaty parkingowej. Sąd...

II SA/Ke 226/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-05-08

dokument w formie karty, zawierający numer seryjny oraz numer rejestracyjny i markę pojazdu samochodowego oraz termin ważności /dzień, miesiąc, rok/; identyfikator przysługuje...
Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018r. nr LIX/772/2018 w przedmiocie wprowadzenia oraz określenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych...

III SA/Kr 974/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-11

załatwiono odmownie, przestawiając każdorazowo stosowne uzasadnienie (akta sprawy [...] - karta 118, 122-125,129)., Podniesiono, że ruch wszystkich pojazdów w ścisłym centrum K...
. nr [...] w przedmiocie przyjęcia Regulaminu dla przedsiębiorców obsługujących ruch turystyczny pojazdami zaprzęgowymi w K. , z którymi Gmina Miejska K. zawiera umowy...

IV SA/Gl 879/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-23

na działkach: nr [...], [...] i [...] karta mapy [...] obręb R. będących własnością Miasta K. na prawach powiatu, nr [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...] karta mapy...
[...] obręb R. będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta K. oraz nr [...] karta mapy [...] obręb R będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu...

II OZ 604/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-12

miesięcznie opodatkowane w formie karty podatkowej. Do wniosku o przyznanie prawa pomocy wnioskodawczyni dołączyła: faktury za energię elektryczną, faktury za gaz zbiornikowy...
, decyzję w sprawie ustalenia wysokości stawki karty podatkowej na rok 2012, decyzję o waloryzacji emerytury, zeznanie podatkowe PIT 40A, zeznanie podatkowe PIT-37 za rok...

II OSK 847/16 - Wyrok NSA z 2016-07-06

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - poprzez sprzedaż we własnym sklepie pracownikom podległym i na rzecz Zakładu kart telefonicznych;, 2. poświadczenia nieprawdy...
, że sama okoliczność, iż w sklepie radnego podlegli mu pracownicy dokonują zakupu kart telefonicznych, w szczególności zważywszy na znikomość transakcji, nie może świadczyć...

III SA/Wr 464/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-11

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - co miało postać sprzedaży przez Radnego, prowadzącego też własny sklep, pracownikom podległym i na rzecz Zakładu kart...
dokonują zakupu kart telefonicznych, w szczególności zważywszy na znikomość transakcji, nie może świadczyć o wykorzystywaniu stanowiska służbowego w celu osiągnięcia...
1   Następne >   +2   4