Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Po 116/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-07

dla miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w karty parkingowe ustanowiony w ust. 2 powinien być stosowany na wszystkich terenach objętych planem miejscowym. Nie każdy...
wielorodzinnym, w tym 1 stanowisko dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 30 mieszkań., W dniu 10 grudnia 2015 r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo Wojewody...

IV SA/Wr 232/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-12

dokumentacji związanej z eksploatacją pojazdu służbowego marki [...], tj. wypełniania i rozliczania kart drogowych,, d) potwierdzanie nieprawdy w kartach drogowych...
samochodu służbowego poprzez wypełnianie kart niezgodnie ze stanem rzeczywistym, tj. zaniżanie lub zawyżanie zużycia paliwa i przebiegu kilometrów,, e) dokonywanie błędów...

II SA/Op 79/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-01

na drogach obowiązek wyznaczania stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Organ stwierdził, że przepisy te jednoznacznie wskazują, iż karty...
ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. z powodu braku ustaleń w planie minimalnej liczby miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. W zakresie postawionego zarzutu...

II SA/Wr 885/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

weryfikacji taryf analizując złożony wiosek, źródłowe dokumenty księgowe, karty pojazdów, uzyskał wyjaśnienia od zarządu i pracowników przedsiębiorstwa. Ponadto organ weryfikujący...

III SA/Po 1494/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-04

. 1 ustawy osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową kierujące pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, mogą nie stosować się do niektórych znaków...
niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową, kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających...

II SA/Po 313/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-21

jest lokalizacja co najmniej jednego miejsca postojowego dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i dopuszczona lokalizacja dowolnej ilości miejsc postojowych...
właśnie dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Skarżący wyjaśnił przy tym, że § 8 cytowanej uchwały z dnia [...] lutego 2016 r. ustala lokalizację zabudowy zwartej zgodnie...

II SA/Bd 1013/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-18

w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji. W ocenie organu nadzoru powyższy zapis stanowi przekroczenie...
uprawnienia rady gminy do unormowania w planie miejscowym minimalnej liczby miejsc parkingowych w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę...

II SA/Gd 321/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-19

przestrzennego rejonu ulicy Ś. w mieście S. w zakresie karty terenu 16.KP., Rozpoznając sprawę na podstawie skargi, odpowiedzi na skargę oraz dokumentacji planistycznej...
marca 2015 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr [...] w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ś. w mieście S. w zakresie karty terenu...

I OSK 924/17 - Wyrok NSA z 2018-05-09

do naruszenia przez Wojewodę [...]:, a. art. 2 ust. 3 usg, w związku z art. 165 ust. 2 Konstytucji RP i art. 8 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (Strasburg.1985.10.15...
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;, 2) może wyznaczać w strefie płatnego parkowania zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach...

II SA/Op 4/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-10

się z ustaleniem obowiązku realizacji na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową (§ 5 ust. 5 pkt 1 lit. c...
na gruncie u.p.z.p. regulujące kwestie miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Regulacja...
1   Następne >   +2   +5   8