Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Wa 2676/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-04

bowiem pomoce ewidencyjne, takie jak dzienniki rejestracyjne, inwentarze archiwalne, karty ewidencyjne i Zintegrowany System Kartotek Operacyjnych...
dokumentację wyjaśnił, że karty ewidencyjne to sformalizowane druki, za pomocą których dokonywano rejestracji lub przekazywano różne informacje o osobie stanowiącej przedmiot...

IV SA/Po 1177/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-25

bankowych oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych należących do skarżącego i jego żony, podanie informacji dotyczących wysokości emerytury żony...
. oraz kopie kart leczenia szpitalnego i wyciągu z własnego konta bankowego. W piśmie z dnia 13 listopada 2014r. wnioskodawca wyjaśnił również, iż w bieżącym roku poniósł...

IV SA/Po 968/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-07

listopada 2010r. wezwał skarżącego do uzupełnienia złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez przedłożenie wyciągów z posiadanych kont bankowych oraz lokat i kart...
(np. prąd, gaz, leki, czynsz itp.) i przedłożenie kopii ostatnich faktur i pism ustalających wysokość opłat (w tym czynszu) oraz zestawienia pojazdów mechanicznych...

IV SA/Gl 969/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-04

samochodu. W tym miejscu raz jeszcze zaakcentował, że pojazd ten jest mu niezbędny w związku z kłopotami z [...], których nasilenie nastąpiło w ostatnich latach., Następnie...
: nadesłany wyciąg bankowy obrazujący wysokość jego [...] za [...] oraz przekaz pocztowy dokumentujący kwotę [...] pobranej przez jego małżonkę za [...], stanowiący kartę...