Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 1667/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-28

do mieszkania w W. o powierzchni 69 m2, oraz dwa samochody o wartości około 15 000 złotych. Dodał, że jego zadłużenie w bankach na kartach płatniczych wynosi około 37 000 złotych...
o pracę zawarta jest na czas określony do 14 maja 2013 r., Przy piśmie z dnia 20 września 2012 r. skarżący złożył w Sądzie wyciągi z rachunków kart kredytowych...

VI SA/Wa 1070/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-12

. - pracownika spółki odbierającego pocztę; ewidencję przebiegu pojazdu pracownika spółki; kserokopię karty książki nadawczej strony. Dodatkowo, w piśmie z dnia...
w postaci oświadczenia M. K., ewidencję przebiegu pojazdu pracownika spółki i kserokopię książki nadawczej skarżącej. Powyższe dowody, wobec jednoznacznej treści dowodu...