Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VIII SA/Wa 777/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-22

danych tachografu włożenia i wyjęcia karty w pojeździe [...], fotografii czujnika ruchu z widocznymi zabezpieczeniami, fotografii zmian w instalacji elektrycznej...
w dniu [...] czerwca 2017 r. godz. 9:35 (UTC), kopii karty księgi rejestrowej z sprawdzenia zleconego przez [...] PPUH [...] J. W., ul. [...] [...], K. [...], kopii raportu...

VI SA/Wa 509/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-04

dla rozstrzygnięcia sprawy, w tym czy w sprawie została spełniona przesłanka negatywna, tj. brak możliwości przemieszczenia pojazdu jako przyczyna użycia karty warsztatowej...
maja 2014 r.)., W udokumentowanym okresie pojazdy nie przemieszczały się bez karty kierowcy lub innej karty warsztatowej niż karty techników warsztatu: D. W. i M. R...

II GSK 5493/16 - Wyrok NSA z 2017-05-17

z karty kierowcy, wydruki zdarzeń i usterek z przyrządu rejestrującego wykazały, że przedmiotowe pojazdy nie przemieszczały się przed wykonaniem kalibracji, w dniach...
.) nie była do żadnego spośród zainstalowanych w ww. pojazdach tachografów wkładana inna, niż wykonującego kalibrację, karta kierowcy lub karta warsztatowa. Wykaz zdarzeń i usterek...

VI SA/Wa 712/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-08

rejestracji rodzaju pracy kierowcy, pomiar współczynnika charakterystycznego pojazdu 'w' i kalibracja tachografu wymagają użycia karty warsztatowej. Wskazując na definicję...
), co uniemożliwiło pojazdowi przemieszczenie się co miejsca kontroli. Poza tym zarzucono błędne ustalenie, a nawet ich brak, że karta warsztatowa może być użyta poza miejscem...

VI SA/Wa 1430/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

cyfrowego zainstalowanego w pojeździe o nr rej. [...], z których wynika, że możliwe jest wyłączenie funkcji drugiego niezależnego sygnału ruchu (IMS) przy użyciu karty...
na stwierdzenie rażącego naruszenia warunków prowadzenia warsztatu, jest to, czy sygnał ruchu został w pojeździe wyłączony przy użyciu karty warsztatowej., Zdaniem NSA, Sąd...

II GSK 302/17 - Wyrok NSA z 2017-03-31

. przy ulicy [...], tj. poza miejscem określonym w zezwoleniu, dokonano sprawdzenia tachografu cyfrowego w samochodzie ciężarowym [...] przy użyciu karty warsztatowej. Prezes...
warsztat obowiązany jest używać kart warsztatowych w miejscu świadczenia usług i zgodnie z ich zakresem. Ten przepis wskazuje też, że miejscem świadczenia usług...

II GSK 3755/17 - Wyrok NSA z 2020-02-25

po dokonaniu czynności przez Skarżącą, czy też drugi niezależny sygnał ruchu (IMS) w pojeździe o nr rej. [2] zostałby wyłączony przy użyciu karty warsztatowej nienależącej...
], niezależny sygnał ruchu (IMS) został w pojeździe wyłączony przy użyciu karty warsztatowej nienależącej do techników Skarżącej., Przedmiotem dociekań organów, jak zasadnie wskazał...

VI SA/Wa 1421/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-10

tachografu, rejestracji zdarzeń na karcie, zespołu rejestracji rodzaju pracy kierowcy, pomiar współczynnika charakterystycznego pojazdu 'w' i kalibracja tachografu wymagają...
prowadzenia działalności podyktowane było niesprawnością pojazdu, co uniemożliwiło przemieszczenie się pojazdu do miejsca kontroli. Zdaniem skarżącego opinia, że karta...

VI SA/Wa 621/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

w tym piśmie pojazdach, należących do wskazanych przedsiębiorców., Ponadto, wezwał do złożenia wyjaśnień w sprawie kart warsztatowych, które zostały użyte podczas kalibracji...
tachografów cyfrowych w wymienionych pojazdach, z wyszczególnieniem dla każdej z wymienionych kalibracji numeru karty oraz wskazaniem osoby, która jej dokonała., Pismem z dnia 9...

II GSK 1922/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

[...] w wymienionych w tym piśmie pojazdach, należących do wskazanych przedsiębiorców. Ponadto, wezwał do złożenia wyjaśnień w sprawie kart warsztatowych, które zostały użyte podczas...
kalibracji tachografów cyfrowych w wymienionych pojazdach, z wyszczególnieniem dla każdej z wymienionych kalibracji numeru karty oraz wskazaniem osoby, która jej dokonała...
1   Następne >   3