Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2200/15 - Wyrok NSA z 2016-10-27

karty pojazdu), którego sprzeczność z ustawą została stwierdzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z jednoczesnym odroczeniem terminu utraty mocy obowiązującej...

I OSK 163/16 - Wyrok NSA z 2017-11-30

nie mają przełożenia na okoliczności niniejszej sprawy, albowiem odnoszą się do problemu stosowania rozporządzenia (regulującego wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu...

I OSK 162/16 - Wyrok NSA z 2017-11-30

na okoliczności niniejszej sprawy, albowiem odnoszą się do problemu stosowania rozporządzenia (regulującego wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu), którego sprzeczność z ustawą...

I OSK 924/17 - Wyrok NSA z 2018-05-09

do naruszenia przez Wojewodę [...]:, a. art. 2 ust. 3 usg, w związku z art. 165 ust. 2 Konstytucji RP i art. 8 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (Strasburg.1985.10.15...
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;, 2) może wyznaczać w strefie płatnego parkowania zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach...

IV SA/Po 510/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-21

, oświadczenie o braku lokat bankowych, kart kredytowych, pojazdów mechanicznych, kopię żądania zapłaty kwoty 1341,25 zł. na rzecz [...] S.A. i przedsądowe wezwanie...
oraz lokat i kart kredytowych należących do skarżącego za okres ostatnich 3 miesięcy, wykazania za pomocą kserokopii dokumentów (np. rachunków, faktur za media, w tym gaz, energia...

III SA/Po 299/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-23

operacji finansowych z nimi związanych, a także operacji związanych z posiadanymi kartami kredytowymi, złożenie oświadczenia o posiadanych pojazdach samochodowych podlegających...

III SA/Po 199/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-05

, a także operacji związanych z posiadanymi kartami kredytowymi, złożenie oświadczenia o posiadanych pojazdach samochodowych podlegających obowiązkowi rejestracji, przedłożenie kopii...

IV SA/Po 812/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-29

m.in. raty kredytów w łącznej kwocie [...] zł. Ponadto z przesłanych wyciągów wynika, że skarżąca w aktywny sposób korzysta z czterech kart kredytowych. Przy ocenie...
karty kredytowe posłużyły skarżącej w okresie, w którym była bez pracy, na utrzymanie siebie i rodziny. Obecnie skarżąca ma do spłaty karty kredytowe i kredyty...

IV SA/Po 375/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-07

.), karty kredytowej ([...] zł.). Wnioskodawca wskazał również, że opłaca koszty mieszkaniowe w kwocie [...]zł./mc i ubezpieczenia w wysokości [...] zł./mc. Do wniosku...
go do przedłożenia wyciągów i wykazów za okres ostatnich 6 miesięcy ze wszystkich rachunków bankowych oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych należących...

IV SA/Po 375/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-08-22

(80.000 zł), karty kredytowej (14.000 zł). Wnioskodawca wskazał również, że opłaca koszty mieszkaniowe w kwocie 1500 zł/mc i ubezpieczenia w wysokości 200 zł/mc. Do wniosku...
go do przedłożenia wyciągów i wykazów za okres ostatnich 6 miesięcy ze wszystkich rachunków bankowych oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych należących...
1   Następne >   +2   6