Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Bd 38/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-20

za wydanie karty pojazdu, jednakże w ocenie Sądu, może być ona pomocna również w niniejszej sprawie, gdyż charakter opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie w płatnej strefie...
parkowania jest zbliżony do opłaty za wydanie karty pojazdu. W uchwale tej uznano, że skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu uiszczonej...

I SA/Gl 142/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-21

regulaminu uzyskania i korzystania z 'karty mieszkańca', 'karty parkingowej' dla przedsiębiorców, 'karty pojazdu elektrycznego' stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Rady...
na obszarze Miasta Bielska-Białej, 'karta mieszkańca' uprawnia w ramach dostępnych wolnych miejsc postojowych do postoju oznaczonego w niej pojazdu na ciągu postojowym położonym...

V SA/Wa 1604/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-16

z o.o. z dnia 24 sierpnia 2010 r. o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis na zakup, trzech samochodów osobowych oraz opłacenie kart pojazdów. W ocenie Funduszu...
rozliczeń bezpośrednio z kontrahentem., Poza tym organ odwoławczy kwestionuje zasadność poniesionego wydatku. Wydatek na sfinansowanie zakupu samochodów i związanych z tym kart...

V SA/Wa 370/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-13

i barier kierować zakupionym samochodem, natomiast zakup karty pojazdu i polisy ubezpieczeniowej jest niezbędnym wydatkiem aby korzystać z samochodu. Zaznaczono, iż wyposażenie...
Rehabilitacyjną. Dalej zaznaczono, że zakup karty pojazdu i polisy ubezpieczeniowej jest wydatkiem niezbędnym, umożliwiającym korzystanie z samochodu, dlatego też został...

I SA/Gl 105/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-08

z parkomatu, 'karty mieszkańca' 'karty parkingowej' dla przedsiębiorców, 'karty pojazdu hybrydowego', 'karty pojazdu współdzielonego', identyfikatora potwierdzającego...
, w tym stanowisk przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową (art. 13b ust. 6 pkt 1 ustawy o drogach publicznych). Ten organ może również wyznaczać...

V SA/Wa 1619/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

wystawiony na podstawie karty pojazdu [...], którego kopię włączono do akt sprawy., Pismem z [...] kwietnia 2017 r., Fundacja [...] wniosła m.in. na podstawie art. 33 § 1 pkt 6...
[...]., W końcowej fazie dokonywania czynności (pojazd zabezpieczony na lawecie) i po wykonaniu czynności z przedstawicielem [...] (po oddaleniu się przedstawiciela...

I SA/Bd 1072/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-22

do opłaty za kartę pojazdu. Podkreślenia wymaga, że w uchwale 7 sędziów z dnia 4 lutego 2008 r., I OPS 3/07 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że do opłaty za kartę...
pojazdu nie stosuje się Ordynacji podatkowej o zwrocie podatku., W świetle powyższych wywodów istotne znaczenia dla rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy ma to, czy opłata...

II GSK 358/12 - Wyrok NSA z 2013-05-21

) osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej trzech samochodów osobowych o łącznej wartości brutto 91.519,68 zł oraz opłaceniem 3 kart pojazdów...
i komfort pracy niezależnie od tego, przez kogo praca jest wykonywana. Kryteriów prawnych nie spełniał także wydatek na karty parkingowe, ponieważ jego poniesienie...

V SA/Wa 1892/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-27

trzech samochodów osobowych oraz opłacenie kart pojazdów. Zakup według skarżącej został dokonany w ramach realizacji indywidualnych programu rehabilitacji, w celu...
do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Pozostały pojazdami typowymi wytwarzanymi przez producenta na potrzeby konsumenta. Zakup ten był więc pretekstem do dokonywania...

I SA/Gl 1160/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-21

., który stanowi, że karty postojowe, abonamenty i identyfikatory muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu tak, aby były w pełni widoczne i czytelne dla pracowników Cywilnej...
. [...] oraz że w powyższym pojeździe nie było widocznej karty postojowej czy też abonamentu, w związku z czym wystawione zostało wezwanie do uiszczenia dodatkowej opłaty za nieopłacony...
1   Następne >   +2   +5   +10   45